2 stycznia 2007

Trzy życzenia dla rynku zdrowia

13 grudnia 2006 r. w Warszawie odbyło się spotkanie pod hasłem „Trzy życzenia dla rynku zdrowia w Polsce na 2007 rok”. Debata została zorganizowana przez Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. „Puls” objął patronat medialny.

W spotkaniu wzięli udział: Bolesław Piecha, wiceminister zdrowia; Andrzej Sośnierz, prezes NFZ;
Grażyna Wawrzyńczyk-Kaplińska, naczelny lekarz ZUS; Andrzej Włodarczyk, przewodniczący ORL w Warszawie; przedstawiciele nauk medycznych, w tym reumatolodzy: prof. Jacek Szechiński, krajowy konsultant w dziedzinie reumatologii, i prof. Witold Tłustochowicz, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych i dziennikarze.
Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość wypowiedzenia trzech życzeń dla ochrony zdrowia na rok 2007. Zdaniem min. Bolesława Piechy, najważniejsze w nowym roku powinny być: odbudowanie zaufania między rządzącymi a środowiskiem lekarskim; dialog między nimi, w trakcie którego będzie można zdefiniować oczekiwania środowiska; znalezienie instrumentów prawnych, które pozwolą je spełnić; bezkonfliktowa współpraca Ministerstwa Zdrowia i NFZ, zdynamizowanie działań w systemie, np. przez szybsze zmiany na listach leków refundowanych.
Prezes Andrzej Sośnierz życzył rynkowi zdrowia: wdrożenia Rejestru Usług Medycznych, podjęcia dyskusji nad ostatecznym kształtem systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz: „Mniej demagogii w dyskusjach o ochronie zdrowia, więcej przytaczania faktów i troski o dobro pacjenta”.
Prof. Jacek Szechiński życzył, przede wszystkim pacjentom z chorobami reumatycznymi, zwiększenia dostępności do diagnostyki i leczenia, m.in. przez zmodyfikowanie istniejących i wdrożenie nowych programów terapeutycznych; zwiększenia środków finansowych; konsultacji ze stowarzyszeniami pacjentów przy podejmowaniu decyzji w zakresie opieki nad osobami z chorobami reumatycznymi, a wszystkim – realizacji celów wytyczonych w Narodowym Programie Zdrowia.
Prof. Jan Tatoń chciałby, aby urzędnicy decydujący o kształcie i finansowaniu ochrony zdrowia brali pod uwagę dowody evidence base medicine, zwłaszcza w zakresie programów prewencyjnych, i przykładali większą wagę do profilaktyki zdrowotnej. Prof. Henryk Skarżyński wyraził życzenie, aby media szerzej prezentowały pozytywne fakty dotyczące ochrony zdrowia i trud środowiska lekarskiego. Prof. Ryszarda Chazan chciałaby, aby były respektowane poziomy referencyjne szpitali. Włodzimierz Cerański stwierdził, że życzenia dotyczące ochrony zdrowia będą mogły być spełnione tylko wtedy, jeżeli w kraju będzie istniał system, który powstrzyma młodych lekarzy przed emigracją zarobkową oraz umożliwi im kształcenie w ramach rezydentur.
Natomiast przewodniczący ORL Andrzej Włodarczyk życzył wszystkim, aby ustawowo zarządzono, by VIP-y i ich rodziny leczyli się jedynie w małych, prowincjonalnych szpitalach – wówczas wszystkie problemy ochrony zdrowia zostaną szybko rozwiązane. mkrQ

Archiwum