1 marca 2007

Czarna księga

Zwracam się z apelem do wszystkich lekarzy o zgłaszanie do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przypadków wystąpienia powikłań, komplikacji oraz przypadków śmierci pacjentów, które miały bezpośredni związek z wadliwą organizacją i niedofinansowaniem ochrony zdrowia w Polsce. Przedstawmy władzom RP „Czarną księgę” błędów systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Niech to zmusi decydentów do natychmiastowych zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia (którego istota, tak naprawdę, nie uległa zmianie od czasów PRL-u) w celu poprawienia sytuacji zdrowotnej Polaków i wyeliminowania mechanizmów sprzyjających patologiom!

Andrzej Włodarczyk
przewodniczący ORL
w Warszawie

czarnaksiega@oil.org.pl

Archiwum