20 marca 2007

Dopłaty do świadczeń?

19 lutego br. w Warszawie, w Centrum Komunikacji Medialnej, odbyła się kolejna „Debata o zdrowiu” nt.: „Współpłacenie za leki i usługi medyczne. Co na to pacjenci?”. Obok Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia organizatorem spotkania była Federacja Pacjentów Polskich. Patronat medialny nad debatą objął „Puls”.

Federacja powstała rok temu, zrzesza ok. 50 organizacji pacjenckich (spośród ponad 200 istniejących w kraju). Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów pacjentów wobec organów władzy, administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innych instytucji zajmujących się problemami służby zdrowia.
Prelegentami w czasie debaty byli: Stanisław Maćkowiak, prezes FPP, Andrzej Sośnierz, prezes NFZ, ks. Arkadiusz Nowak, dyrektor Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, oraz Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wielu organizacji samopomocowych pacjentów i ich rodzin, a także lekarze, menedżerowie i działacze związkowi. Zapowiedziana była obecność przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, ale min. Bolesław Piecha odwołał swoje przybycie. W związku z tym nie padły żadne propozycje resortu dotyczące meritum dyskusji – współpłacenia za leki i świadczenia medyczne.
Stanisław Maćkowiak powiedział, że z badań opinii publicznej wynika, iż polscy pacjenci nisko oceniają jakość naszej służby zdrowia i pesymistycznie zapatrują się na możliwość jej poprawy. Przypomniał też, że w połowie br. upływa termin przedstawienia koszyka świadczeń, do czego zobowiązało się kierownictwo resortu. Stwierdził też, że przed wprowadzeniem RUM-u musi zostać wprowadzona standaryzacja świadczeń.
Andrzej Sośnierz przypomniał, że pewne rodzaje współpłacenia istnieją od dawna, np. za leki, sanatoria, sprzęt ortopedyczny. Polski system ochrony zdrowia pozwala pacjentowi na wybór lekarza i szpitala w dużo większym stopniu niż choćby system szwedzki czy duński. Naszym problemem nie jest organizacja, lecz brak środków finansowych. Wprowadzenie dodatkowych opłat musi być przerzedzone rzeczową i pozbawioną emocji dyskusją. Pacjent nie może być dezinformowany i manipulowany.
Do tej myśli nawiązał ks. Arkadiusz Nowak, mówiąc, że dawniej istotne decyzje były konsultowane z organizacjami i środowiskami pacjenckimi. Tak powinno być i obecnie. Instytut, którego ks. Nowak jest dyrektorem, może być platformą dyskusji, a ponadto służyć edukowaniu liderów stowarzyszeń chorych i ich rodzin.
Konstanty Radziwiłł przytoczył fragment Konstytucji (art. 68, ust.1), w którym jest powiedziane, że obywatele mają „równy”, a nie „bezpłatny” dostęp do świadczeń medycznych. Zatem sama zasada współpłacenia nie budzi zastrzeżeń prawnych, istotne jest natomiast określenie jego zasad, m.in.: stworzenie koszyka świadczeń gwarantowanych, systemu dopłat, ochrony dla najuboższych.
Większość dyskutantów zgadzała się z ideą współpłacenia, zgłaszała jednak szereg warunków. Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL, przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez Pentor oraz PBS, z których wynika, że również zdecydowana większość respondentów przychyla się do tej koncepcji.

mkr

Archiwum