24 marca 2007

Konferencja naukowa PTChP

24 marca br. – z okazji Światowego Dnia Walki
z Gruźlicą
– Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc organizuje konferencję
naukową
poświęconą aktualnej sytuacji epidemiologicznej, gruźlicy dziecięcej, diagnostyce, oporności na leki, szczepieniom BCG i strategiom zwalczania choroby.
Konferencja odbędzie się w Novotelu Airport
przy ul. 1 Sierpnia 1 w godz. 10.00-14.00.

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne, wstęp wolny.

Szczegółowy program: http://www.ptchp.home.pl

Organizatorzy proszą o przesłanie potwierdzenia udziału do 18 marca br. na adres Warszawsko-Otwockiego
Oddziału PTChP, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 10,
lub wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie
internetowej PTChP.

TZ

Archiwum