9 lipca 2007

Z Mazowsza

Ćwiczenia w Sztokholmie
W dn. 24-27 kwietnia br. w Sztokholmie delegacja samorządu województwa mazowieckiego wzięła udział w ćwiczeniach Szwedzkiej Agencji Zarządzania Kryzysowego.

Trening poświęcono koordynacji służb ratownictwa medycznego, policji, straży pożarnej, łączności i innych agend wyspecjalizowanych w wykrywaniu środków chemicznych i promieniotwórczych podczas ataku terrorystycznego. Ćwiczenia na obszarze Sztokholmu dotyczyły ataku w tunelu kolejowym, na lotnisko Arlanda oraz na sieć wodociągów. Na podsumowanie wyników pierwszego dnia ćwiczeń przybył król Szwecji Karol XVI Gustaw wraz z małżonką. Podkreślił, że państwo szwedzkie przywiązuje dużą wagę do problemów bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.Polska delegacja zapoznała się również z pracą szwedzkich służb ratownictwa medycznego oraz podpisała roczny program współpracy między województwem mazowieckim i sztokholmskim.W skład delegacji weszli: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marek Balicki, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Ewa Łagońska, dyrektor WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie Artur Kamecki oraz Jan Świtała z Kancelarii Marszałka.

Nowy blok operacyjny w Płońsku
9 maja br. uroczyście otwarto blok operacyjny i ośrodek centralnej sterylizacji w Szpitalu Powiatowym w Płońsku. Był to ostatni etap wieloletniej inwestycji pn. „Budowa łącznika szpitala w Płońsku”.

„Łącznik” to obiekt szpitalny, gdzie mieszczą się, poza blokiem operacyjnym, nowoczesne oddziały: chirurgia, ortopedia, trakt porodowy, pracownia endoskopowa, pracownia rentgenowska, tomograf komputerowy, sterylizatornia i szpitalny oddział ratunkowy. Komfortowe, klimatyzowane sale operacyjne zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Uruchomiono dwie windy towarowe do komunikacji między blokiem operacyjnym a sterylizatornią. Inwestycja, w ciągu ostatnich 5 lat, została częściowo sfinansowana przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 19,7 mln zł. Szpital skorzystał także ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok. 2 mln zł) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Koszt całej inwestycji to ok. 30 mln zł. Budowa całego „łącznika” trwała 10 lat.

Honorowa obywatelka Ciechanowa
W maju br. Rada Miasta nadała honorowe obywatelstwo Gminy Miejskiej Ciechanów prof. n. med. Bibianie Mossakowskiej.

Prof. Mossakowska, z pochodzenia ciechanowianka, na stałe mieszkająca
w Warszawie, od lat aktywnie uczestniczy w życiu Ciechanowa. Nadanie jej honorowego obywatelstwa stanowiło wyraz uznania dla wkładu w rozwój
i promocję miasta. Prof. Mossakowska była wieloletnim ordynatorem Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Bielańskiego, gdzie przepracowała 49 lat. Ma liczne osiągnięcia zawodowe i społeczne. Jest autorką i współautorką 149 publikacji naukowych. Do 2006 r. uczestniczyła w pracach Rady Naukowej przy Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Od lat działa na rzecz Ciechanowa, wspierając Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, współorganizując PWSZ w Ciechanowie, biorąc udział w pracach ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia i akcjach społecznych na terenie miasta. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.

Nowy dyrektor w Otwocku
Wojciech Adam Marciniak został wybrany na dyrektora ZP ZOZ w Otwocku.

Nowo powołany dyrektor, tak jak jego poprzednik, Franciszek Walczyński, jest chirurgiem. Ma 61 lat i mieszka w Wawrze. Od 1990 r. zarządza służbą zdrowia. Był dyrektorem ZOZ-u w Lubartowie, lekarzem wojewódzkim, dyrektorem Wydziału Zdrowia. Pracował w kasach chorych, był zastępcą dyrektora
i dyrektorem departamentu w MZ, dyrektorem lecznicy MZ. Ostatnio pracował w Akademii Medycznej w Warszawie na stanowisku kierownik biura do spraw szpitali klinicznych.
Zarząd Powiatu Otwockiego wybrał nowego dyrektora w kwietniu br. Na konkurs wpłynęło 10 ofert. Do drugiej tury rozmów zaproszono 4 osoby.

Nowa Rada Społeczna w Sobieniach-Jeziorach
W kwietniu br. Rada Gminy powołała Społeczną Radę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach.

Funkcję przewodniczącego powierzono wójtowi Stanisławowi Wirtkowi. Przedstawicielem wojewody został radny
z Dziecinowa – Mirosław Kabala. Powołano też pięciu członków Rady: Jerzego Choima, Jerzego Janasza, Stanisława Gajownika, Krystynę Bojdę i Wiesława Przybysza.

Remont w Wołominie
Rozpoczął się remont Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Oddział zostanie przebudowany i odnowiony. Przewidziano wymianę instalacji elektrycznej, montaż wentylacji i klimatyzacji, a także wykonanie instalacji gazów medycznych. Część wydatków pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
To kolejna inwestycja w tym szpitalu, po wykonaniu modernizacji bloku operacyjnego w 2005 r. Oddział Intensywnej Terapii nie był w pełni przystosowany do potrzeb pacjentów i personelu medycznego. Wymagań nie spełniały również instalacja elektryczna oraz oświetlenie. Remont wyeliminuje wszystkie te braki. Nowe urządzenia zapewnią całodobową wentylację sal świeżym powietrzem i umożliwią utrzymanie stałej temperatury pomieszczeń. Oddział zostanie ponadto wyposażony w nową instalację gazów medycznych, tj. tlenu, próżni i sprężonego powietrza do celów medycznych.
Zostanie oddany do użytkowania we wrześniu br.

Archiwum