4 lipca 2007

Zagraniczni studenci AM

W nowym roku akademickim AM w Warszawie przyjmie na studia kilkudziesięciu studentów z Malezji.
Ich kształcenie będzie finansowane ze stypendiów fundowanych przez rząd Malezji. Wpływy, których spodziewa się z tego tytułu warszawska uczelnia, szacuje się na pół miliona zł rocznie.

Koszty nauki w Akademii Medycznej w Warszawie są mniej więcej 5 razy niższe niż koszty na podobnej uczelni w Europie Zachodniej. Za kurs 6-letni w AM studenci zagraniczni płacą rocznie 8700 euro; za kurs 4-letni – 10500 euro. Obecnie w warszawskiej AM studiuje 357 studentów
z 25 państw – informuje rzecznik prasowy AM Grzegorz Lisicki. Najwięcej z Norwegii – 136, Szwecji – 67 i USA – 40 osób.
opr. md

Archiwum