2 października 2007

Stomatologia – Uwaga! Lekarze dentyści!

Praca lekarza dentysty – choroby zawodowe i parazawodowe, wypadki, renty, odszkodowania i ulgi podatkowe – to tematyka jednodniowej konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie się 22 listopada br. (czwartek), godz. 10.00, w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury 9/13. Celem seminarium jest dostarczenie praktycznej wiedzy związanej z ww. zagadnieniami. Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.

Konferencja jest adresowana do lekarzy dentystów:
a) wykonujących pracę;
b) pracujących jako nauczyciele akademiccy;
c) pracujących jako menedżerowie;
d) będących pracodawcami – właścicielami NZOZ-ów.

Są to 4 grupy mające nieco odrębne zainteresowania lub potrzeby, wynikające z innego statusu pracy zawodowej.
Przewidziano wykłady przygotowane przez 11 wykładowców. Obejmą one m.in. kwestie dotyczące lekarzy dentystów, którzy są osobami niepełnosprawnymi lub chcą zatrudnić u siebie osoby niepełnosprawne bądź też opiekują się osobami niepełnosprawnymi.
Tematyka konferencji przewiduje następujące grupy zagadnień:
– Choroby prowadzące do upośledzenia zdolności do pracy.
– Narażenia zawodowe lekarzy dentystów i badania profilaktyczne.
– Ubezpieczenia społeczne z tytułu chorób i wypadków.
– Podstawy prawne oraz procedury uzyskiwania rent i odszkodowań z tytułu niezdolności do pracy, chorób zawodowych bądź wypadków.
– Szczegółowe procedury związane ze zgłaszaniem, rozpatrywaniem i orzekaniem chorób zawodowych u dentystów.
– Choroby zawodowe dentystów – nauczycieli akademickich.
– Dokumentacja medyczna i jej wartość dowodowa w orzekaniu odszkodowawczym lub w staraniach o renty.
– Niepełnosprawność, procedury orzekania, uprawnienia oraz korzyści finansowe pracodawców z tytułu zatrudnienia niepełnosprawnych.
– Aspekty psychologiczne niepełnosprawności.
10. Ulgi podatkowe rencistów lub osób niepełnosprawnych, wymagane dokumenty i procedury.

Bardzo korzystnym rozwiązaniem byłoby wcześniejsze przesłanie przez uczestników do organizatora szczegółowych pytań – odpowiedzi zostaną udzielone w czasie konferencji.
Przedstawiając powyższe informacje, gorąco zachęcam Koleżanki i Kolegów do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Organizatorem seminarium jest Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, który udzieli dodatkowych informacji – tel. (022) 668-71-85, 668-71-17, 883-04-80,
fax: (022) 668-71-89; e-mail: sekretariat@ipoz.pl .

Archiwum