25 października 2007

Sylwetki: Maria Łyżwa-Prawecka

55-lecie dyplomu

Mało jest spotkań o takim ładunku emocji, jak to, zwołane po 55 latach od rozpoczęcia studiów medycznych przez II warszawski powojenny rocznik.

Mimo upływu lat w salach Klubu Lekarza w Warszawie 16 czerwca br. zebrała się kilkudziesięcioosobowa grupa lekarzy, znających się i zaprzyjaźnionych dzięki organizowanym co pięć lat spotkaniom koleżeńskim ich roku.

Wspominano przyrzeczenie lekarskie składane w połowie lat czterdziestych minionego wieku. Wspominano także głodne i chłodne lata studiów. Utrwalił je na kartach wydanych w 2004 r. „Pamiętników lekarzy”: jeden z uczestników tego spotkania, prof. Tadeusz Tołłoczko: „Niektórzy z nas przyszli na studia z partyzantki, inni z Armii Berlinga lub z Armii Andersa, jeszcze inni wyszli z kryjówek i nor. Członkami naszej studenckiej społeczności byli uczestnicy Powstania Warszawskiego, więźniowie Pawiaka, Oświęcimia, Kołymy. Były osoby z przypadkowo niewykonanym wyrokiem śmierci. A wszyscy przeżyli koszmar wojny i okupacji. Wielu z nas śmierć nie tyle ominęła, ile po prostu przeoczyła. Wszyscy byliśmy więc Ocaleńcami”.
Wielu absolwentów tego rocznika to zasłużeni dla polskiej medycyny badacze oraz nauczyciele i wychowawcy wielu pokoleń lekarzy. Na spotkaniu byli obecni m.in. profesorowie: Barbara Emeryk–Szajewska, Maria Kurkiewicz-Ochocka, Bożena Łukasik-Bachurzewska, Maria Łyżwa-Prawecka, Jerzy Majkowski, Zbigniew Przetakiewicz, Sławomir Rump, Jarosław Stodulski, Tadeusz Tołłoczko. Nie mogli przybyć na spotkanie, obecni na poprzednich zjazdach, profesorowie: Henryk Chlebus, Jan Haftek, Maciej Szczepański, Bruno Szczygieł, Marek Sznajderman.

Wspominano także tych, którzy odeszli na zawsze – wśród nich profesorowie: Stanisław Barański, Jerzy Bończak, Witold Brzosko, Przemysław Czerski, Andrzej Krotkiewski, Andrzej Polubiec, Witold Szulc, Jan Turowski.

Ilu uczestników tego spotkania – tyle życiorysów wartych upamiętnienia. Nic więc dziwnego, że po bardziej oficjalnej części rozpoczęły się wielogodzinne wspominki: A czy wiesz? Czy pamiętasz?

Archiwum