10 października 2007

Zaproszenie

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej
I Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie
oraz Towarzystwo Lekarskie Warszawskie zapraszają wszystkich miłośników historii
i anatomii patologicznej na

Sesję Historyczno-Naukową nawiązującą
do 145. rocznicy pierwszego wykładu
prof. Włodzimierza Ludomira Brodowskiego
i 40. rocznicy śmierci twórcy
Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej, prof. Ludwika Antoniego Paszkiewicza.

Uroczystość odbędzie się 17 listopada br.,
o godz. 11.00, w Sali Senatu AM w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61.

Sesji towarzyszyć będzie wystawa pt. „Od Brodowskiego… do Paszkiewicza…”.
Zostanie również zaprezentowana monografia autorstwa dr n. med. Ewy Skrzypek-Fakhoury pt. „Od Brodowskiego… do Paszkiewicza… Twórcy Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej”.

Archiwum