22 października 2007

Zjazd absolwentów 1967

Równo w 40 lat po uzyskaniu dyplomów lekarskich – 26 maja 2007 r. – odbył się zjazd absolwentów Akademii Medycznej w Warszawie rocznika 1967. Zjechało ponad 100 osób, nie tylko z Polski, ale także z Danii, Kanady, Niemiec, Szwecji i USA.

Urodzeni w czasie wojny, wzrastaliśmy w okresie niedostatków okresu powojennego. Pełni zapału, wybraliśmy zawód lekarza, jakże trudny i zaszczytny…
Studiowaliśmy z entuzjazmem, a dyplomy otrzymaliśmy w roku, gdy Christiaan Barnard dokonał pierwszego przeszczepu serca u człowieka.
Uczestniczyliśmy w sztafecie pokoleń, przed którymi wraz z postępem medycyny stawiano coraz większe wymagania. Mieliśmy wybitnych profesorów: W. Sylwanowicza, T. Kielanowskiego, A. Czyżyka, J. Walawskiego, E. Kodejszkę oraz J. Nielubowicza – twórcę polskiej transplantologii oraz patrona naszej Izby. To oni zaszczepili nam dążenie do wiedzy, stałego doskonalenia się oraz ideę ofiarnej pracy dla dobra społeczeństwa. Dzięki naszym profesorom rocznik dyplomowy może poszczycić się wyjątkowo dużą liczbą pracowników naukowych, a także doskonałych w swoich specjalnościach lekarzy specjalistów.
W serdecznej atmosferze wspominaliśmy trudne studenckie lata, opowiadaliśmy o swoich rodzinach, dzieliliśmy się radościami i troskami, zastanawialiśmy się nad obecną sytuacją naszego środowiska. W zadumie wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów.
Z okazji zjazdu wydaliśmy „Kronikę absolwentów Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie – rocznik 1967”.
Rozstawaliśmy się z przekonaniem trafnego wyboru zawodu oraz nadzieją na następne spotkanie w bliskim czasie.
Ewa Miszczak-Matuszewska

Archiwum