7 listopada 2007

AM w Warszawie – Inauguracja roku akademickiego 2007/2008

Lekarz: zawód czy powołanie – to pytanie kieruję do Was, studenci AM w Warszawie, przyszli adepci tego zawodu, który jest, i aby na zawsze pozostał, powołaniem” – mówił metropolita warszawski, abp Kazimierz Nycz, w trakcie wykładu „Wybrane zagadnienia etyczne pracy w służbie zdrowia”, którym uroczyście rozpoczął się rok akademicki 2007/2008 w warszawskiej Akademii Medycznej. Metropolita warszawski podkreślił, że Kościół nie może narzucać lekarzom własnej interpretacji posługi medycznej. „Może jednak proponować głębsze odczytywanie sensu Waszej pracy, a tym samym – także sensu Waszego życia”.
Rektor AM, prof. dr hab. Leszek Pączek, w wystąpieniu inauguracyjnym podkreślał zwiększające się z roku na rok zainteresowanie studiami w Akademii Medycznej. Przed 7 laty o 735 miejsc ubiegało się 1768 kandydatów; w tym roku do warszawskiej AM zgłosiło się 8888 kandydatów, na których czekało 1785 miejsc. „Zwiększenie liczby miejsc, a także ogromne zainteresowanie kierunkami medycznymi to zjawiska bardzo korzystne. Niepokojąca jest jednak tendencja do zmniejszania się liczby wykształconych lekarzy, pielęgniarek i położnych. (…) Wśród krajów Unii Europejskiej mamy najniższy odsetek wykształconych pracowników opieki zdrowotnej” – mówił rektor do zebranych w auli. Prof. Pączek wyraził nadzieję, że w roku 2008 nakłady na szkolnictwo wyższe, a w szczególności na dynamicznie rozwijające się uczelnie medyczne, w tym warszawską AM, znacznie wzrosną.
Rektor podzielił się ze słuchaczami informacją o tym, że jeszcze w październiku zostanie podpisana przedwstępna umowa na stworzenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii na terenie kampusu Ochota, która to inwestycja pozwoli na stworzenie największego w Polsce centrum biomedycyny. „Największą siłą tego konsorcjum, gromadzącego zakłady i instytuty UW, PW, PAN i AM, jest jedność celów i działania największych instytucji naukowych i akademickich Warszawy” – podkreślił rektor.

eg

Archiwum