7 listopada 2007

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Nowa droga w Rudce
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce będzie miał nową drogę.

Na inwestycję tę Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Mrozy ponad 1 mln zł. Dodatkowe 200 tys. zł zostały wniesione przez władze lokalne (działki pod drogę i koszty opracowania dokumentacji technicznej). Z puli tej będzie sfinansowana budowa drogi dojazdowej do szpitala wraz z chodnikiem oraz drogi ewakuacyjnej. Odcinki te będą miały łącznie ponad 1,5 km długości.

Zdrowe Mazowsze
We wrześniu ruszył program „Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”.

Organizator – Samorząd Województwa Mazowieckiego – przeznaczył na ten cel 900 tys. zł. Program jest skierowany do mieszkańców województwa.
W czasie „białych sobót i niedziel” będą mogli zasięgnąć porad z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, cukrzycy, jaskry, nowotworów piersi, szyjki macicy, prostaty. Dodatkowo będą wykonywane bezpłatne badania: ciś-nienia tętniczego krwi, tlenku węgla, poziomu glukozy, poziomu cholesterolu, EKG, spirometrii, dna oka, ostrości wzroku i in. Mężczyźni po 40. roku życia będą mogli zrobić badanie poziomu stężenia PSA w surowicy. W programie bierze udział 9 szpitali wojewódzkich – w Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Pruszkowie oraz 3 w Warszawie.

Superzakupy w Wołominie
Szpital Powiatowy w Wołominie wzbogacił się o nowy sprzęt wartości ponad 3 mln zł.

Na liście zakupów znalazły się m.in. aparaty do znieczulenia, ultrasonograf, aparat RTG stacjonarny oraz przyłóżkowy, laser okulistyczno-operacyjny,
2 defibrylatory, 10 kardiomonitorów, kamera okulistyczna fundus, analizator biochemiczny, 2 aparaty EKG oraz Holter, gastroskopy, kolonoskop, program do archiwizacji danych, myjka ultradźwiękowa. Inwestycję zrealizowano m.in. ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie unijne wyniosło 75%, pozostała część pochodzi z budżetu państwa i powiatu. Sprzęt jest nowoczesny i w znaczący sposób poprawi jakość świadczonych usług medycznych.

Integracja w STOCER-ze
23 września br. w konstancińskim Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa po raz drugi odbyły się Mazowieckie Dni Integracyjne.

Celem imprezy, zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie i STOCER, była integracja osób niepełnosprawnych ze społecznościami lokalnymi, przełamanie bariery nietolerancji oraz promowanie osiągnięć w dziedzinie sportu i kultury. Patronat objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Przygotowano zabawy i gry dla dzieci, wystawę i kiermasz przedmiotów artystycznych wykonanych przez niepełnosprawnych, mecz koszykówki na wózkach. Atrakcją imprezy był miniturniej piłki nożnej zorganizowany przez byłych reprezentantów Polski – Dariusza Dziekanowskiego i Romana Koseckiego oraz koncert Eweliny Flinty.

Remont w Ostrołęce
Pod koniec września rozpoczął się remont estakady prowadzącej do ostrołęckiego szpitala. Ma trwać ok. 2 miesięcy.

Farmaceutyczne porządki w Kobyłce
Urząd Miasta Kobyłka zorganizował akcję „Zdrowa apteczka”.

Jej cel to poinformowanie mieszkańców o zagrożeniach – dla zdrowia
i życia, w szczególności dzieci – związanych z przechowywaniem zbędnych i przeterminowanych lekarstw oraz skłonienie do pozbycia się ich z gospodarstw domowych. Akcja ma też na celu ochronę środowiska. Przeterminowane lekarstwa są uznawane za odpady niebezpieczne i wymagają odpowiedniego magazynowania oraz utylizacji. Leki w każdej postaci będzie można oddawać we wskazanych punktach zbiórki.

Zdrowe zawody w Ostrołęce
21 września br. w Ostrołęce odbyła się VII Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia Województwa Mazowieckiego.

Impreza jest corocznym ukoronowaniem programu „Szkoła Promocji Zdrowia” realizowanego na Mazowszu od 1999 r. Akcja ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. W programie bierze udział
7 szkół – z Radomia, Ciechanowa, Płocka, Siedlec, Ostrołęki i Warszawy.
W olimpiadzie startowało ponad 600 osób, rywalizujących w 10 konkurencjach, m.in. w konkursie udzielania pierwszej pomocy, konkursie fotograficznym, biegu przez tor przeszkód. Imprezie towarzyszyły pokazy sprzętu ratunkowego WOPR i sprzętu strażackiego. Zorganizowano bezpłatne punkty badań profilaktycznych. Wystąpił również ostrołęcki chór „Cantilena”.

W Otwocku – okna za badania
Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. A. Grucy w Otwocku zwróciła się do władz miasta z propozycją przeprowadzenia badań w zamian za sfinansowanie wymiany okien.

Środki na ten cel miałyby pochodzić z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska. W zamian szpital zaproponował przeprowadzenie kompleksowych badań dotyczących wad kręgosłupa i kończyn dla dzieci w otwockich przedszkolach i szkołach. Pomysł uzyskał wstępną aprobatę części radnych. Wymiana okien przed sezonem grzewczym znacznie zmniejszyłaby koszty utrzymania placówki.

Nowy dyrektor w Ostrowi
Andrzej Sawoni został dyrektorem Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej.

Dotychczas pełnił obowiązki dyrektora tej placówki, a wcześniej był zastępcą ordynatora oddziału chirurgii.

Archiwum