10 stycznia 2008

Sylwetki – Trzy życzenia noworoczne

1. Pacjentom – lepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Moim zdaniem, zmiany w systemie limitowania świadczeń w znaczący sposób ułatwią dostęp do lekarzy, usług diagnostycznych i terapeutycznych.

2.
Lekarzom – aby ich praca była lepiej wyceniana oraz by odbywała się w bardziej godziwych warunkach, by pracowali krócej i efektywniej.

3.
Menedżerom i dyrektorom zakładów opieki zdrowotnej – by poradzili sobie ze zmianami i nowymi regulacjami. Będzie to duże wyzwanie, zwłaszcza w miejscowościach, w których jest niedostatek kadr medycznych. Wierzę jednak, że kadra zarządzająca w Polsce jest tak dojrzała,
że upora się z tym problemem.

Takie były życzenia prezesa NFZ Jacka PASZKIEWICZA wypowiedziane w czasie dorocznego spotkania „Trzy życzenia dla systemu zdrowia” (s. 4). Być może w ten sposób udało mu się udobruchać trochę dyrektorów szpitali, oburzonych wcześniejszą wypowiedzią nowego prezesa Narodowego Funduszu:
„Jeśli ktoś mówi, że nie wie, jak sobie poradzić, to powinien podziękować za posadę albo nauczyć się od dyrektorów szpitali, którzy sobie poradzili”.

***

Lekarz. Lat 45.
W 1987 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz stopień doktora nauk medycznych za pracę z dziedziny hepatologii.
Odbył szkolenia, m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech i na krajowych uczelniach, z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych.
Pracował jako asystent w Klinice Chorób Zakaźnych AM w Gdańsku i w Szpitalu MSWiA w Gdańsku.
Był dyrektorem Oddziału Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, a od czerwca 2005 do listopada 2007 r. – dyrektorem ds. medycznych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Żona Ewa jest lekarzem ginekologiem.

Archiwum