6 marca 2008

W stronę leków

Nic tak nie szkodzi zdrowiu, jak częsta zmiana leków

Seneka

W kwietniu 2007 r. zarejestrowano dwa antybiotyki generyczne o mocnej pozycji na rynku: to 12. preparat cefuroksymu (CefuHEXAL) i 14. – klarytromycyny (Clarithromycin Ranbaxy). Tobramycyna jest starym aminoglikozydem, jednak obecnie zarejestrowano ją w postaci płynu do inhalacji z nebulizatora (Bramitob) i sciśle określono wskazania do stosowania: leczenie przewlekłych, wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa, zakażeń dolnych dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę >6 r.ż. Lek powinien być stosowany w sekwencji: 4 tyg. leczenia (2 x 300 mg) + 4 tyg. przerwy.
Zakażenia HCV to problem globalny, dotyczący >400 mln ludzi, prowadzący po ok. 20 latach do marskości wątroby i/lub pierwotnego raka tego narządu. Rozpoznanie przewlekłego zapalenia wątroby typu C opiera się na wykazaniu: anty-HCV, HCV-RNA i wyniku hist.-pat. Od 1998 r. przyjętym standardem jest leczenie skojarzone: interferon + analog nukleozydowy rybawiryna (obecnie zarejestrowano 2. preparat w Polsce, po Rebetrolu: Copegus). Mechanizm działania rybawiryny nie jest znany, jednak wiadomo, że lek działa tylko jako składnik leczenia skojarzonego jw., przy czym nie ustalono, który z pegylowanych interferonów – alfa-2a (Pegasys) czy alfa-2b (PegIntron) – jest skuteczniejszy w tej kombinacji.
Bohaterem miesiąca stał się nowo zarejestrowany treprostinil (Remodulin), a to za sprawą tego, co ostatnio nas nie dziwi, a mianowicie – kolejnej afery lekowej, ciekawostką jest tylko to, że stał się przyczyną tejże, zanim… został zarejestrowany. Remodulin jest wskazany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia płucnego, w celu poprawienia tolerancji wysiłkowej i objawów chorobowych u pacjentów III klasy NYHA. Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii wytypował w 2006 r. cztery ośrodki uprawnione do leczenia Remodulinem w ramach importu docelowego – Warszawę, Wrocław, Kraków, Zabrze. Dotychczas NFZ zapłacił za 35 dawek leku (po 82 tys. zł; pacjent – 3,20 zł), z tego 13 recept (wystawionych przez jednego lekarza) zrealizowała mała apteka na obrzeżach Wrocławia. Dochodzenie trwa. Apteka nazywa się nomen omen „Szmaragdowa”. No cóż, mieliśmy „Złotą aferę”, aferę „Żelazo”, możemy mieć i „Szmaragdową”… Rzeczpospolita zapłaci…

„W stronę leków” drukujemy w „Pulsie”,
począwszy od numeru 3/2007

Autor jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Lek
w Polsce” i przewodniczącym Rady Programowej
kwartalnika „Almanach. RPL,WMiPB”

Wojciech
ŁUSZCZYNA

Archiwum