6 marca 2008

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Wyróżnienie od prezydenta RP
Dr Maria Cygan z Hospicjum Królowej Apostołów
w Radomiu otrzymała od prezydenta Lecha Kaczyńskiego nagrodę specjalną za pracę na rzecz chorych.


Uroczystość odbyła się 21 stycznia br. w czasie Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu w warszawskim Teatrze Muzycznym „Roma” z okazji VII finału konkursu „Barwy Wolontariatu”.
Wyróżnienie od prezydenta RP jest kolejnym dowodem uznania dla dr Marii Cygan, która w plebiscycie radomskich gazet już dwukrotnie otrzymała tytuł Lekarza Roku.
– Decyzję prezydenta Kaczyńskiego odbieram jako nagrodę dla wszystkich wolontariuszy z naszego hospicjum, gdyż aby skutecznie pomagać chorym, którzy są w tak ciężkim stanie, jak nasi podopieczni, potrzebny jest wysiłek wielu osób. I to nie tylko lekarzy i pielęgniarek, ale także wolontariuszy niemedycznych – mówi dr Cygan.
– Nie potrafimy wyleczyć kogoś, kto (jak nasi pacjenci) jest w ostatnim stadium choroby nowotworowej, ale możemy pomóc mu znosić ból, a nawet znacznie go ograniczyć. Podniesienie jakości życia w każdym stanie zdrowia jest ważne dla chorego. Medycyna ma tutaj wiele możliwości, z których lekarze często nie zdają sobie sprawy. Taka praca daje wielką satysfakcję – podkreśla.
Hospicjum Królowej Apostołów działa w Radomiu od
4 lat. Obecnie placówka ma pod opieką 40 nieuleczalnie chorych, dotkniętych uogólnioną chorobą nowotworową. W hospicjum jest zatrudnionych 2 lekarzy i 8 pielęgniarek. W pracy pomagają im wolontariusze niemedyczni oraz grupa radomskich lekarzy różnych specjalności.
Dr Maria Cygan urodziła się Myślenicach. Jest absolwentką (1994) Akademii Medycznej w Warszawie. Po studiach pracowała w Szpitalu Praskim w Warszawie. W 1998 r. uzyskała I stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, w 2002 r. II stopień, a w 2003 r. specjalizację z medycyny paliatywnej. Pracę jako wolontariuszka rozpoczęła w 1994 r. – w Hospicjum Księży Marianów w Warszawie. Od 1998 r. związana z hospicjum w Szczecinie,
a od 2004 r. w Radomiu. Obecnie jest kierownikiem medycznym Hospicyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu. Za swoją pracę w hospicjum nie pobiera wynagrodzenia.

„Meditrans” do szpitala
Radomska Kolumna Transportu Sanitarnego „Meditrans” zakończyła z końcem roku samodzielną działalność. Majątek oraz pracowników przejął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.

Decyzję o zmianach organizacyjnych podjęli radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
– Przekształcenia były konieczne ze względu
na nową ustawę o transporcie sanitarnym, która wymusza przekazanie wielu zadań samorządom. Gdyby nie wprowadzone przez nas zmiany, to firmie „Meditrans” groziłaby likwidacja – mówi główna księgowa WSzS i jednocześnie radna sejmiku Bożenna Pacholczak.
Przed podjęciem decyzji o włączeniu Radomskiej Kolumny Transportu Sanitarnego do WSzS rozważano wariant połączenia firmy
z pogotowiem ratunkowym. Na takie rozwiązanie nie zgodziły się jednak władze Radomia, gdyż podległe im pogotowie obsługuje tylko mieszkańców z terenu miasta i powiatu, czyli znacznie poniżej zasięgu działania RKTS.
Zdaniem Bożenny Pacholczak, szpital poradzi sobie z nowymi zadaniami, a poszerzenie działalności WSzS nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla lecznicy, mimo że działa tu już sekcja transportu. Zgodnie z planami kierownictwa szpitala, obie jednostki będą stopniowo łączone, przy zachowaniu specyfiki „Meditransu”, świadczącego usługi na rzecz wielu jednostek medycznych w regionie.

Konkurs rozstrzygnięty
Dr Krzysztof Kołątaj został ordynatorem Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Powiatowym w Grójcu.

Oddział funkcjonuje od stycznia 2008 r., a od lutego br. ma kontrakt z NFZ. Na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej jest 19 łóżek.
Dr Krzysztof Kołątaj ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku (1987). Ma specjalizację z neurologii (1992)
i z rehabilitacji (2007). Po studiach pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz w Przychodni Kolejowej w Radomiu. W latach 1995-2002 był przedstawicielem naukowo-medycznym w firmie farmaceutycznej.
Od 2003 r. zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach, a od 2006 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Otwocku. Od maja do listopada 2007 r. p.o. kierownik Oddziału Rehabilitacji w tym szpitalu.

Archiwum