25 maja 2008

Obwieszczenia Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WARSZAWIE
z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wyników
wyborów uzupełniających delegata
na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie w rejonie wyborczym
nr 26 „Żoliborz Przychodnie (A)”


Na podstawie art. 21 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.
z 1989 r. nr 30, poz. 38 z późn. zm.), § 9 ust. 2 pkt 11 oraz § 29 ust. 5 i 6 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów – ogłasza się, co następuje:

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających w rejonie wyborczym nr 26 „Żoliborz Przychodnie (A)” oraz na podstawie uchwały nr 7/2008 Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów uzupełniających delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w rejonie wyborczym nr 26 „Żoliborz Przychodnie (A)” nie dokonano wyboru delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z powodu niedostatecznej liczby członków w drugim terminie zebrania rejonu wyborczego.
W związku z powyższym mandat w ww. rejonie wyborczym pozostaje nieobsadzony.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz KOSTRZEWA

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WARSZAWIE
z dnia 29 marca 2008 r.

o wynikach wyborów uzupełniających
członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie kadencji 2005-2009


Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1989 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), § 30 ust. 5 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków organów tych delegatów – ogłasza się, co następuje:

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Wybory uzupełniające członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie”, ogłasza się, że Marek Witold Karwacki (nr mandatu 107) został członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie na okres kadencji 2005-2009.

Przewodniczący Zjazdu
Andrzej SAWONI

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz KOSTRZEWA

Archiwum