16 maja 2008

Sylwetki – Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Edukacja uniwersytecka musi obejmować nowe jakości kształcenia. Nauczanie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, które nadal będzie dotyczyło medycyny na wszystkich 11 kierunkach, zobowiązuje nas m.in. do szerszego spojrzenia na humanizm medyczny. Musimy uczyć naszych studentów spoglądania na chorego człowieka przez pryzmat jego potrzeb – nie tylko medycznych, ale także psychicznych, osobowościowych, społecznych. Uczelnia nasza, szczególnie teraz, musi koncentrować się na edukacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji, analityki, magistrów pielęgniarstwa, położnictwa czy zdrowia publicznego nie tylko poprzez nauczanie w zakresie badań podstawowych, nawet jeśli są one związane z najwyższą technologią, ale również nieustannie pogłębiać humanizację wszystkich tych zawodów. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powinien być pracownikiem ochrony zdrowia, zaufanym przyjacielem pacjenta.
Uniwersyteckie centra naukowe powinny być wyposażone w nowoczesną aparaturę, doskonałą kadrę naukową i mieć mistrzowską organizację pracy badawczej.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie (1969). Profesor dr hab. n. med., chirurg transplantolog. Od 1998 r. kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby w Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha. Wykonał pierwszy w Polsce udany przeszczep wątroby od dawcy obcego (1994) i przeszczep od dawcy żywego (1999). Prodziekan, a następnie dziekan I Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2008. Inicjator wydania „Dziejów I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie”. Wybrany na rektora WUM 4 kwietnia br. na kadencję 2008-2012.

Archiwum