17 czerwca 2008

Krajowe oferty pracy na dzień 5 maja 2008 r.

Biuro Pośrednictwa Pracy: tel./fax: 822-36-86; 822-18-84, wew. 4;
e-mail: praca68@oil.org.pl
przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy
Andrzej Morliński

Archiwum