13 czerwca 2008

Sport – Grajmy w ringo!

Sekcja Ringo Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
OIL w Warszawie – tel. (0-22) 822-36-86,
(0-22) 822-18-84, wew. 4 – zaprasza wszystkich lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pracowników ochrony zdrowia i ich rodziny na

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy i Pracowników Ochrony Zdrowia w Ringo,

które odbędą się 29 czerwca 2008 r. (w niedzielę) w Pułtusku, na stadionie MOSiR, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 17 A. Będzie można wystąpić z rodziną (trójki rodzinne lub trójki pokoleniowe: dziadek, ojciec, syn) oraz
w grach pojedynczych lekarzy w kategoriach wiekowych, lekarek, pracowników OZ, dzieci medyków itp.

Krystyna Anioł-Strzyżewska

Archiwum