18 czerwca 2008

Sylwetki – Wojciech Matusewicz, nowy dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych

Głównym zadaniem Agencji jest wydawanie rekomendacji dotyczących nowych technologii medycznych. W 90% są to technologie farmakologiczne.

W tej chwili trudno mi powiedzieć, czy Agencja będzie kontynuowała prace nad tą koncepcją koszyka świadczeń, ponieważ wycena wszystkich technologii medycznych w trybie szybkim jest niemożliwa.

Zadania na pierwsze półrocze to intensyfikacja pracy Rady Konsultacyjnej i jak najszybsze rozpatrzenie tego, co „zalega” w Agencji.

W tej chwili w kolejce na rekomendacje czeka ok. 70 leków. Chciałbym, żeby do końca roku rekomendacje te zostały wydane i żeby kolejka ta dramatycznie nie rosła.

***

Lekarz, dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent AM w Łodzi. Ostatnio m.in. starszy wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (Zakład Farmakologii Klinicznej, Zakład Higieny i Epidemiologii), ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala im. E. Biernackiego w Pabianicach, p.o. naczelnik Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ.
Autor wielu publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych z zakresu chorób wewnętrznych, hematologii, farmakologii klinicznej, zdrowia publicznego. Żonaty, dwie córki.

Archiwum