9 września 2008

Po konkursie na fraszkę medyczną

Na ogólnopolski konkurs na fraszkę medyczną, zorganizowany przez Świętokrzyską Izbę Lekarską w Kielcach, wpłynęły 33 zestawy fraszek, których autorami było 23 lekarzy z całej Polski.

Jury w składzie: Zdzisław Antolski, Zdzisław T. Łączkowski i Maciej A. Zarębski (przewodniczący) postanowiło nie przyznawać pierwszej nagrody. Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali: Eugeniusz Depta (godło „Lux”) z Siemianowic Śląskich i Jan Lechicki (godło „Hipokrat”) z Kielc, trzecią zaś – Kazimierz Kijanka (godło „Eskulap”) z Kołobrzegu. Przyznano też sześć wyróżnień. Otrzymali je m.in. reprezentanci naszej Izby: Jerzy Kwiecień (godło „Staszowiak”) z Mławy oraz Zdzisław Ruszkowski (godło „Flaszkopisarz”) z Warszawy. (md)

28 czerwca br. w siedzibie ŚIL wręczono nagrody. Na zdjęciu (z prawej): wyróżniony Zdzisław Ruszkowski z Warszawy (specjalista chorób wewnętrznych) oraz wiceprzewodnicząca ŚRL Maria Kawa-Kiesner i przewodniczący jury konkursu Maciej A. Zarębski

Archiwum