24 września 2008

Posiedzenia kliniczne Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w X 2008 r.

Jednostka organizacyjna Temat Referent/referenci Termin
1. Klinika Gastroenterologii, Rodzaje badań klinicznych: Doc. dr hab. Piotr Socha 7.10.2008
Hepatologii i Immunologii planowanie, wytyczne, błąd godz. 13.30
systematyczny
2. Klinika Nefrologii Dylematy etyczne nowoczesnej Prof. dr hab. Ryszard Grenda 21.10.2008
i Transplantacji Nerek medycyny – problem kwalifikacji godz. 13.30
i Nadciśnienia Tętniczego dzieci z uszkodzeniem
wielonarządowym do przewlekłej
terapii przedłużającej życie

Archiwum