1 stycznia 2009

Długi szpitali

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową od 2006 r. uczestniczy w projekcie „Zarządzanie środkami publicznymi w polskich szpitalach”, prowadzonym i finansowanym przez dwie pozarządowe instytucje amerykańskie: Brookings Institution oraz Results for Development Institute. Kierownikiem projektu w Polsce jest Wojciech MISIĄG (na zdjęciu), wiceminister finansów w latach 1989-1994, obecnie kierownik Zakładu Finansów Publicznych Oddziału Warszawskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

W założeniach projektu postawiono sobie za cel odpowiedź na pytania: jakie są przyczyny zadłużenia znacznej części szpitali; co decyduje o powodzeniu lub niepowodzeniu działań restrukturyzacyjnych; jakie zmiany systemowe i organizacyjne powinny być przeprowadzone w celu poprawy sytuacji finansowej szpitali oraz poprawy jakości i dostępności świadczonych usług.

Poziom zadłużenia szpitali jest zróżnicowany. Z danych MZ wynika, że na koniec 2007 r. 55 wszystkich SP ZOZ-ów nie miało żadnych zobowiązań wymagalnych, a długi 6 proc. szpitali przekraczały 50 proc. ich rocznych kosztów. Widoczna jest koncentracja długów – 43,6 proc. całego zadłużenia badanej grupy szpitali skupia się w 50 jednostkach.

Wyniki badań wskazują, że główną przyczyną trudności ekonomicznych szpitali są nadmierne koszty, spowodowane złym zarządzaniem i brakiem dyscypliny finansowej. Restrukturyzację rozpoczęto zbyt późno, a przeciw oszczędnościom protestował personel. O powodzeniu restrukturyzacji decydują: wprowadzenie fachowego zarządu, wsparcie organu nadzorującego, dostosowanie rozmiarów zatrudnienia do potrzeb zdrowotnych, wprowadzenie dyscypliny finansowej. Elementów tych często brakowało w procesach restrukturyzacyjnych. Interwencja władz centralnych pomagała rozwiązywać bieżące problemy, co jednocześnie zniechęcało do aktywnych działań zmniejszających koszty.

Zdaniem osób realizujących projekt badawczy, system finansowania ochrony zdrowia w Polsce wymaga zmian. Jego największą słabością jest brak instytucji odpowiedzialnej za zagwarantowanie obywatelom dostępu do usług medycznych i ich jakości. mkr

Archiwum