1 stycznia 2009

Nagrody „Menedżera Zdrowia”

W IX konkursie
„Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”, którego głównym organizatorem jest miesięcznik „Menedżer Zdrowia”,
nagrody otrzymało kilka osób z Mazowsza.

Tytuł „Lidera Roku 2008” w kategorii: „Zdrowie publiczne” otrzymał prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kardiolog, przewodniczący Rady Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego.
W kategorii: „Działalność edukacyjno-szkoleniowa” nagrodę przyznano prof. dr. hab. med. Mirosławowi Dłużniewskiemu, kardiologowi z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W kategorii: „Działalność charytatywna” nagrodę otrzymała Fundacja Urszuli Jaworskiej.
W kategorii: „Dziennikarstwo informacyjne i edukacyjno-społeczne” nagrodzono Sławomira Zagórskiego, kierownika działu nauki w „Gazecie Wyborczej”. W kategorii tej wyróżnienia otrzymali: Józef Kielar z „Gazety Prawnej” i Elżbieta Byszewska z TVP.
Na „Człowieka Roku 2008
w Ochronie Zdrowia”
Kapituła Konkursu wybrała prof. dr. hab. med. Andrzeja Szczeklika z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. mkr

Archiwum