3 lutego 2009

Groźna cyberprzestrzeń i wirtualny świat

W maju 2008 r. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej przygotowała Ogólnopolską Konferencję Naukową „Cyberprzestrzeń – zagrożenia dla osób sprawnych i niepełnosprawnych”. Podjętą wówczas tematykę rozwinięto podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rzeczywistość medialna i wirtualna. Szanse i zgrożenia”, zorganizowanej przez Centrum Szkolenia Policji, prezydenta Legionowa i Akademię Pedagogiki Specjalnej 28 listopada 2008 r. w Legionowie.
Mówiono m.in. o konieczności kompleksowego zajęcia się przez wszystkie środowiska oświatowo-wychowawcze i medyczne zagrożeniami, jakie stwarza cyberprzestrzeń (uzależnienia, samobójstwa w sieci, „drugie życie”, narkotyki, pornografia, pedofilia, cyberbuylling, agresja w grach komputerowych, uboczne skutki użytkowania telefonów komórkowych, przestępstwa teleinformatyczne).
Szczególną uwagę zwrócono na kwestie uzależnień od komputera i Internetu. Jak do tej pory nie zostały one uregulowane w polskim ustawodawstwie medycznym (nie istnieje w Polsce jednostka chorobowa). Konsekwencje tego zjawiska są szczególnie groźne wśród dzieci i młodzieży. Pedagodzy podkreślają, że wiele osób powinno być już poddanych terapii, zaś lekarze nie zwracają uwagi na pewne choroby, które mogą być konsekwencją nieracjonalnego korzystania z narzędzi cyberprzestrzeni.
Zjawisko infoholizmu zauważono stosunkowo niedawno. Pierwsze próby zdiagnozowania podjęto pod koniec lat 90. XX wieku w krajach wysoko rozwiniętych. Tam też rozpoczęto badania, a także określono jednostkę chorobową IAD (Internet Addiction Disorder).
W Polsce tematyka zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń, a szczególnie uzależnień, nie jest w wystarczającym stopniu nagłośniona. Pojawia się pilna potrzeba podjęcia przez wszystkie środowiska interdyscyplinarnych działań w tym zakresie.

Ryszard Majkowski,
Anna Jędrzejewska

Archiwum