27 lutego 2009

HCV: cicha epidemia

Zakażenie wirusem HCV jest nazywane „cichą epidemią” ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg choroby. Tylko u 20 proc. chorych obserwuje się zażółcenie skóry, brak łaknienia, bóle brzucha.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia wykazują ogromną liczbę zakażeń HCV – od 170 do 300 mln ludzi. Polska Grupa Ekspertów HCV szacuje, że w naszym kraju liczba zakażonych sięga 730 tys. osób. Wykrywalność zakażeń jest niska – do tej pory zdiagnozowano zaledwie 49,5 tys. pacjentów. Zatem ogromna większość osób zakażonych nie zna rzeczywistego stanu swojego zdrowia. Zwykle choroba jest rozpoznawana przypadkowo, często po wielu latach od momentu zakażenia. Sygnałem jej rozwijania się są podwyższone próby wątrobowe (transaminazy).

Podstawę diagnozowania zakażeń HCV stanowią badania immunoenzymatyczne w kierunku obecności przeciwciał anty-HCV we krwi. Instytut Praw Pacjenta oraz eksperci postulują, aby badania te były finansowane odrębnie i aby znalazły się w koszyku świadczeń lekarza pierwszego kontaktu.

Polska Grupa Ekspertów HCV podkreśla konieczność dążenia do zmniejszenia liczby zakażeń, redukcji niekorzystnych następstw (marskość i nowotwory wątroby), edukacji personelu medycznego oraz innych grup zawodowych w zakresie zapobiegania zakażeniom, objęcia opieką osób zakażonych HCV oraz grup podwyższonego ryzyka.
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizował w grudniu 2008 r. konferencję poświęconą problemom przeciwdziałania szerzącej się epidemii wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV). mkr

Debata na temat epidemii HCV w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie

Archiwum