5 lutego 2009

Nowy kształt Szpitala św. Rodziny

Od 4 lat Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego
w Warszawie intensywnie się rozwija.
Co roku przybywają nowe oddziały
i zwiększa się zakres świadczonych usług.
Plany na najbliższy okres też są bogate.

Trzy lata temu oddano do użytku nowy blok poro-
dowy, rok temu – Oddział Rekonwalescencji
i Leczenia Noworodków. Zagospodarowano puste
pomieszczenia szpitalne, unowocześniono od-
działy położnictwa i ginekologii – większość sal ma teraz własne łazienki. Wprowadzono nowe formy opieki ambulatoryjnej – poradnię laktacyjną, nocną pomoc lekarską położniczo-ginekologiczną. Już drugi semestr w nowej Klinice Ginekologii i Położnictwa WUM, kierowanej przez prof. dr. Jerzego Leibschanga, odbywają praktyki studentki położnictwa. Jesienią 2007 r. otwarto nowy Oddział Chirurgii Onkologicznej, liczący 9 łóżek. Leczy się tu kobiety z rakiem piersi, nowotworami skóry i innych narządów. Oddział ma zapewnione organizacyjne i merytoryczne wsparcie Instytutu Onkologii.

– Gdy obejmowałem kierownictwo szpitala 4 lata temu, rejestrowano tu 1,7 tys. porodów rocznie. Obecnie jest ich 3,5 tys. – mówi prof. dr hab. med. Bogdan CHAZAN, dyrektor szpitala. – Liczba porodów w Polsce wzrasta co roku o 3-4 proc. W Warszawie przybywa ich więcej, tutaj bowiem mieszka wiele młodych małżeństw. Czasami są trudności ze znalezieniem wolnego miejsca na poród w którymś ze szpitali położniczych. Dlatego Urząd m.st. Warszawy, nasz organ założycielski, dostrzega konieczność powiększenia bazy szpitali położniczych. Opracowałem program rozwoju szpitala, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom władz miasta. Zyskał on akceptację Urzędu m.in. dlatego, że planujemy nie tylko zwiększenie liczby miejsc porodowych, ale również utworzenie oddziału pediatrycznego i chirurgii dziecięcej. Nasz projekt przewiduje stworzenie ośrodka kompleksowej opieki dla matek i dzieci. Będziemy prowadzić profilaktykę i promocję zdrowia, leczenie oraz rehabilitację dla kobiet w każdym wieku, od pokwitania do późnej starości. Będziemy zajmować się problemami matek w ciąży, powikłaniami tego stanu, porodem, połogiem, chorobami piersi oraz problemami dzieci – od rozwoju wewnątrzmacicznego, przez okres noworodkowy, aż do czasu dorastania. Dla wcześniaków stworzymy oddział intensywnej opieki neonatologicznej. Zgodnie z intencją wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie neonatologii, prof. dr n. med. Katarzyny Kornackiej, będą tu przyjmowane noworodki z innych szpitali położniczych. Ośrodek będzie miał szansę usytuowania się na trzecim, najwyższym poziomie w trójstopniowym systemie opieki perinatalnej. W planach wprawdzie brakuje oferty dla ojców, ale od dawna są oni u nas mile widziani – mówi prof. Chazan.

W rozbudowanym obiekcie znajdą także miejsce placówki uzupełniające ofertę medyczną: poradnia prawna dla rodziny, klub fitness, w którym będzie można popracować nad kondycją fizyczną, poradnia psychologiczna, szkoła rodzenia, szkoła dla matek i ojców, która będzie pomagać w trudnych sytuacjach po porodzie.
Szpital jest usytuowany na działce należącej do miasta, nie ma zatem problemów własnościowych. Dyrekcja czyni starania o przyłączenie części sąsiedniej działki graniczącej ze szpitalem – obecnie mocno zaniedbanej, również należącej do miasta. Chce na tym terenie stworzyć mały park – miejsce relaksu dla pacjentek.
Program rozwoju jest już realizowany. 70 proc. istniejących pomieszczeń szpitalnych zostało zmodernizowanych.
Od roku trwają prace budowlane. Obecny gmach szpitala ma kształt litery H. W części obiektu, która odpowiada dolnym nóżkom litery, powstanie nowy budynek. Będzie miał 2 poziomy pod ziemią i 4 naziemne. W piwnicach znajdą się magazyny, zaplecze techniczne – kuchnia, pralnia, archiwum, zakład histopatologii, sterylizacja i apteka. Na niskim parterze – oddziały intensywnej opieki wraz z zapleczem diagnostycznym: blok operacyjny z 6 salami operacyjnymi, oddział intensywnego (w tym pooperacyjnego) nadzoru, z częścią dla kobiet i dzieci, blok porodowy, w skład którego wejdzie 11 sal porodowych i oddzielna izba przyjęć dla rodzących. Obok znajdą się izby przyjęć dla kobiet i dzieci, obydwie
z możliwością jednodniowej hospitalizacji, pracownia rentgenowska i ultrasonograficzna.
Na wysokim parterze zostanie zlokalizowana część ambulatoryjna i rehabilitacyjna: poradnie dla kobiet i dzieci, sale do fizjoterapii i hydroterapii, szkoła rodzenia z salą ćwiczeń. Znajdą się tu też: laboratorium, apteka, kaplica oraz punkty usługowe: kawiarnia, kiosk, punkt opieki nad dziećmi, klub fitness, poradnie psychologiczna i prawna. Duży hol będzie z pewnością miejscem koncentrującym życie szpitala – dodaje prof. Chazan. – W części dydaktycznej powstanie sala wykładowa i sale seminaryjne.
Na pierwszym piętrze znajdą się oddziały: ginekologii, chirurgii onkologicznej, pediatryczny i chirurgii dziecięcej. Obok będą sale zabaw i nauki. W każdej sali dla dzieci będzie mógł całą dobę przebywać rodzic lub opiekun. Drugie piętro to oddziały: patologii ciąży, położniczy, neonatologiczny i intensywnej opieki neonatologicznej. Przewidziano także pokoje narodzin, gdzie będą się odbywać porody prowadzone przez położne. Na trzecim piętrze znajdą się pomieszczenia dla administracji, restauracja, pokoje gościnne i taras spacerowy.
Szpital św. Rodziny stara się pracować zgodnie z zasadą: odpowiadamy na potrzeby medyczne, psychologiczne i społeczne nie tylko pacjentów, ale całych ich rodzin – mówi prof. Chazan.
Inwestycja jest w większości finansowana z funduszy Urzędu m.st. Warszawy. Termin ukończenia rozbudowy jest planowany za 2 lata.
Szpital cały czas pracuje. Mimo uciążliwości prowadzonego remontu pacjentki są zadowolone z świadczonych tu usług – podkreśla prof. Chazan. Czas oczekiwania na przyjęcie na Oddział Ginekologiczny wynosi 2 miesiące.
Szpital ma ustabilizowane kadry lekarskie, zwłaszcza zespoły neonatologów i anestezjologów. Część ginekologów pracuje w niepełnym wymiarze godzin, co sprawia nieco trudności. – Ponieważ jednak są to dobrzy specjaliści, staramy się tak układać plany dyżurów, aby jak najlepiej wykorzystać czas pracy – mówi dyrektor placówki.
Szpital nie jest zadłużony.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
i dyrektor szpitala, prof. Zbigniew Chazan,
na otwarciu Oddziału Chirurgii Onkologicznej

Archiwum