4 lutego 2009

Światowe forum chirurgiczne w Warszawie

43. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Badań w Chirurgii (European Society for Surgical
Research),
nazywany też przez uczestników: WORLD SURGICAL FORUM, był jednym
z najważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń w świecie chirurgicznym. Konferencję poświęconą rozwojowej wizji chirurgii zorganizowano w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie w maju 2008 r. Odbywała się pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Patronami Zjazdu były: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (Zespół Kliniczno-Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej), Towarzystwo Chirurgów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Immunologii.
W konferencji uczestniczyli chirurdzy akademiccy – klinicyści pracujący w szpitalach uniwersyteckich oraz biolodzy zajmujący się ludzką patofizjologią. Większość z nich (ok. 280 os.) pochodziła z krajów europejskich. Przybyli także delegaci z USA, Japonii, Indii, Iranu, Egiptu i in. Polskę reprezentowało 80 chirurgów.
Tematem zjazdu były aktualne problemy badawcze i kliniczne dotyczące zakażeń, przeszczepów, nowotworów oraz chorób układu pokarmowego i naczyniowo-sercowego. Wygłoszono 180 komunikatów, przedstawiono 140 plakatów.
Ceremonii otwarcia towarzyszyła dyskusja panelowa: „Chirurgia akademicka – dokąd podążamy”, prowadzona przez piszącego te słowa. Jej uczestnikami byli profesorowie: M. Hardy i F. Merkel (USA), M. Sahin (Turcja), K. Messmer (Niemcy) oraz M. Krawczyk i A. Jawień (Polska).

Z dyskusji wynikało, że zmierzamy w kierunku:
a) większego udziału badań molekularnych dla zrozumienia procesów zakaźnych, nowotworów i odrzucania przeszczepów,
b) chirurgii małoinwazyjnej (zastosowanie nowoczesnych endoskopów),
c) współpracy z przemysłem medycznym (konieczność poznawania nowych technologii i współuczestniczenia w konstrukcji aparatury, by miała natychmiastowe zastosowanie),
d) przeciwstawiania się tworzeniu przepisów hamujących współpracę nauki z przemysłem medycznym (konieczność wprowadzenia regulacji sprawdzonych w USA, wykluczających możliwości korupcji),
e) kolektywnej współpracy wielospecjalistycznej przy ustalaniu diagnozy
i sposobu leczenia natychmiast po przyjęciu chorego do szpitala, aby eliminować odsyłanie pacjenta do kolejnych specjalistów (ograniczenie superspecjalizacji i rozszerzenie zakresu ogólnej wiedzy chirurga).
W czasie zjazdu odbyła się również sesja dotycząca odkryć i nowego ujęcia problematyki chorób chirurgicznych, w tym nowej metody przechowywania skóry i naczyń krwionośnych metodą odwadniania, wbudowywania się materiału genetycznego dawcy narządu do genomu biorcy i roli w procesie odrzucania, roli płynu okołokomórkowego w metabolizmie komórek skóry i węzłów limfatycznych.
Powikłania zakażeń u chorych chirurgicznych to przede wszystkim aktywacja własnej flory bakteryjnej chorego, a dopiero na drugim miejscu zakażenie pochodzące ze szpitala. Przedłużone gojenie się ran w cukrzycy i miażdżycy wymaga badań molekularnych tkanki w dnie rany. Żywienie chorego oparte na naukowych podstawach zwiększa odporność na uraz i zakażenia. Nowoczesna aparatura endoskopowa z elastycznym układem optycznym stosowana do operacji pozwala na łatwiejsze i małourazowe wykonanie zabiegu w porównaniu z metodami klasycznymi. Niektóre zabiegi, jak szycie naczyń krwionośnych, mogą być wykonywane przez roboty. To tylko niektóre zagadnienia omówione w czasie konferencji.

Towarzystwo ESSR (European Society for Surgical Research),
powstałe w 1966 r., odbywa doroczne kongresy w większości krajów europejskich. W 1977 r. prof. Waldemar L. Olszewski zorganizował zjazd w Warszawie. Zagadnienia pozostające w sferze zainteresowań ESSR to: postępy w molekularnym rozumieniu procesów chorobowych w chirurgii, najnowsze techniki instrumentalne oraz wizja chirurga przyszłości (struktura kształcenia i praktyki, hierarchia
w podejmowaniu decyzji, wprowadzenie systemu konsultanckiego na miejsce ordynatorskiego itp.) Po 30 latach ESSR powróciło do Warszawy i ponownie stało się aktywnym partnerem w tworzeniu postępu w chirurgii w Unii Europejskiej.
http://www.essr2008.pl

prof. dr hab. n. med.
Waldemar L. OLSZEWSKI
Zespół Kliniczno-Badawczy
Chirurgii Transplantacyjnej,
Instytut Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN

Archiwum