6 lutego 2009

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

e-mail:
puls-mazowsze@oil.org.pl

Kolonoskop w Płońsku
19 grudnia ub.r. w płońskim szpitalu miała miejsce oficjalna prezentacja nowego nabytku – wideokolonoskopu.

Urządzenie cyfrowe, umożliwiające obrazowanie i diagnostykę przewodu pokarmowego, a co najważniejsze – wspomagające wykrywanie nowotworów, kosztowało ponad 83 tys. zł. Zakup sprzętu był finalizacją umowy, zawartej w sierpniu 2008 r. pomiędzy szpitalem a burmistrzem miasta, w wyniku której placówce przekazano 75 tys. zł na zakup nowego kolonoskopu. Używane dotychczas urządzenie było już wyeksploatowane, a jego naprawa ze względu na wysokie koszty i brak gwarancji na dalsze długotrwałe działanie była niecelowa.

Zdrowy dzień w Siedlcach
28 listopada ub.r. po raz kolejny w siedleckim Zespole Medycznych Szkół Policealnych zorganizowano Dzień Promocji Zdrowia.

Impreza odbywała się pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze”. Młodzież przygotowała prezentacje tematyczne, projekcje filmów oraz instruktaż dotyczący zachowania się po wypadku.
W czasie spotkania odbyła się sesja naukowa, na której przedstawiono wyniki przeprowadzonej wśród młodzieży ankiety o zachowaniu się na drodze. Wszyscy chętni mogli wziąć udział
w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie na drogach, obejrzeć pokaz udzielania pierwszej pomocy i poddać się masażowi relaksacyjnemu.

Kaplica w Wołominie
12 grudnia ub.r. na terenie szpitala w Wołominie odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanej kaplicy.

Pierwszą Mszę św. odprawił biskup Kazimierz Romaniuk. Wzięli w niej udział pracownicy i pacjenci szpitala, dyrekcja placówki oraz przedstawiciele władz lokalnych i mieszkańcy. Kaplica powstała z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Szpitala według projektu prof. Andrzeja Buchnera.

USG w Wołominie
22 grudnia ub.r. w Wołomińskim Szpitalu Powiatowym otwarto nową pracownię ultrasonograficzną.

Aparat USG będzie głównie wykorzystywany na Oddziałach: Ginekologiczno-Położniczym oraz Noworodkowym, które do tej pory korzystały z ultrasonografu w pracowni RTG. Nowe urządzenie, wartości prawie 300 tys. zł, zostało zakupione ze środków starostwa powiatowego.

Rehabilitacja w Sochaczewie
30 grudnia ub.r. w Sochaczewskim Szpitalu Powiatowym otwarto nowy Oddział Rehabilitacji Dziennej.

Wyposażenie oddziału było możliwe dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju i Postępu Medycyny przy Szpitalu Powiatowym, która od wielu lat pomaga sochaczewskiej placówce zdrowia. Istniejący do tej pory szpitalny oddział rehabilitacji był bardzo oblegany, a terminy zabiegów odległe. Obecnie z opieki zlokalizowanego na IV piętrze oddziału będą mogły skorzystać osoby po zabiegach operacyjnych, ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, reumatologicznymi i in. Nowy oddział został poświęcony przez szpitalnego kapelana. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz lokalnych oraz dyrekcja szpitala.

Dializy w Płońsku
8 grudnia ub.r. na terenie płońskiego szpitala oficjalnie otwarto Międzynarodowe Centrum Dializ.

Placówka powstała w wyniku współpracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i firmy „Euromedic”. W stacji znajduje się 12 nowoczesnych stanowisk do terapii nerkozastępczej; każde jest wyposażone
w komfortowy fotel i telewizor. W centrum będą prowadzone zabiegi hemodializy oraz dializy otrzewnowej. Ponadto stacja zapewnia posiłek (przeznaczony specjalnie dla osób z niewydolnością nerek) oraz dojazd na zabiegi. Placówka ma podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, a z usług oddziału mogą korzystać bezpłatnie pacjenci z powiatów: płońskiego, nowodworskiego, płockiego i pułtuskiego.

Medale i odznaczenia dla krwiodawców
26 listopada ub.r. w Filharmonii Narodowej odznaczenia państwowe, Odznaki PCK i Medale „Pro Masovia” wręczono osobom i instytucjom zasłużonym dla honorowego krwiodawstwa na Mazowszu.

Okazją do uroczystości było 50-lecie zapoczątkowania przez Polski Czerwony Krzyż akcji honorowego oddawania krwi. Wśród osób, którym wręczono medale, znaleźli się: Jan Stryjewski, Mieczysław Stefaniuk, Włodzimierz Warwas, Marian Wasierzyński oraz Tomasz Śmietanka. Laureaci – honorowi dawcy wyróżnili się także zaangażowaniem w organizację akcji poboru krwi i promocję krwiodawstwa. Medalami „Pro Masovia” zostały również uhonorowane instytucje szczególnie zasłużone dla krzewienia idei bezinteresownego krwiodawstwa: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i Radomiu, Zarządy Rejonowe PCK w Garwolinie i Ciechanowie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Nadzieja” w Sypniewie.

Uroczystość uświetnił koncert „Mozart i Rossini dla Honorowych Dawców Krwi PCK”. Patronat nad imprezą objął Samorząd Województwa Mazowieckiego i Polski Czerwony Krzyż.

100 lat szpitala w Rudce
21 listopada ub.r. odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-lecia działalności Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce.

Z tej okazji szpitalowi nadano imię dr. Teodora Dunina – lekarza, naukowca
i społecznika, inicjatora budowy i twórcy placówki. Odsłonięto również tablicę pamiątkową ufundowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Szpital został uhonorowany Medalem „Pro Masovia”. Jubileusz był okazją do przypomnienia historii szpitala. Odbyła się również sesja naukowa dotycząca chorób płuc i ich leczenia. Uroczystości jubileuszowe zostały objęte patronatem honorowym marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Archiwum