22 marca 2009

Podziękowania z Gruzji

W imieniu lekarzy Związku Polonii Medycznej w Gruzji
im. św. Grygoła Peradze dziękujemy Państwu
za umożliwienie dr. Krzysztofowi SCHREYEROWI
wzięcia udziału w I Gruzińsko-Polskiej Konferencji
Medycznej w Lagodechii w dn. 28-30 grudnia 2008 r.

W części naukowej dr Krzysztof Schreyer wygłosił wykład
o nowoczesnym leczeniu nadciśnienia tętniczego, który będzie bardzo przydatny dla gruzińskich lekarzy.
W drugiej części konferencji wystąpienie dr. K. Schreyera
na temat organizacji, celów i sposobów działania izb lekarskich w Polsce wzbudziło ogromne zainteresowanie, wywołało wiele pytań, co spowodowało otwarty dialog i gorącą dyskusję między lekarzami. Informacje, które przekazał dr Schreyer, są dla nas bardzo cenne; będą początkiem myślenia o stworzeniu samorządu lekarskiego w naszym kraju.
Związek Polonii Medycznej w Gruzji szerzy polską kulturę, nie ograniczając się do medycyny i w trudnych czasach ściśle współdziała ze społecznością gruzińską, budując autorytet Polski i Polaków w tym kraju. (…)

Fragmenty listu prezes Związku Polonii Medycznej
w Gruzji Tatiany KURCZEWSKIEJ do przewodniczącego ORL w Warszawie Andrzeja WŁODARCZYKA
z 4 stycznia 2009 r.

Archiwum