19 marca 2009

Z radomskiej delegatury

Nowy sprzęt w pogotowiu ratunkowym…

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego zyskała 4 nowe karetki o łącznej wartości blisko 700 tys. zł.

Jak poinformował z-ca dyr ds. eksploatacyjnych RSPR Andrzej Boczyński, pieniądze na ambulanse pochodzą głównie z budżetu miasta. – Niewielką część środków udało nam się wygospodarować z własnych dochodów, lecz prawie 90 proc. stanowi dotacja z kasy miejskiej – podkreśla dyr. Boczyński. Trzy mniejsze spośród zakupionych samochodów będą wykorzystywane do podstawowej opieki medycznej w dni świąteczne i w godzinach, gdy nie pracują już przychodnie. Czwarty ambulans będzie służył noworodkom i wcześniakom.
– Najbardziej cieszymy się z karetki przeznaczonej dla najmłodszych pacjentów, w której częścią wyposażenia jest inkubator. To sprzęt wysokiej klasy, jakim może pochwalić się niewiele miast – dodaje dr Jan Smutek, kierownik działu usług i ambulatorium. Jego zdaniem, dzięki zakupionym autom poziom usług w pogotowiu znacznie się poprawił. Można również częściowo zrezygnować z pomocy firmy „Meditrans”, której karetki wynajmowano na potrzeby pogotowia. – Zaledwie rok temu kupiliśmy 4 ambulanse, jednak aby osiągnąć pełną samodzielność, potrzebne są dalsze inwestycje. Będzie to możliwe, jeżeli powiodą się starania o fundusze unijne na ten cel. Naszym marzeniem są jeszcze 3 karetki – mówi
dr Smutek.

… i w przychodni stomatologicznej

Nowoczesny unit stomatologiczny wartości 40 tys. zł otrzymała Poradnia Stomatologiczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego od PZU Życie.

Aparatura pozwoli na sprawniejsze leczenie pacjentów, w tym osób niepełnosprawnych. Nowy unit zastąpił stary, wysłużony aparat, „pamiętający” pierwsze lata poradni z początków lat 70. – To był sprzęt awaryjny, a pacjenci są obecnie coraz bardziej niecierpliwi. Ze względu na charakter pracy potrzebujemy w poradni wyposażenia niezawodnego, pozwalającego na leczenie w sytuacjach nietypowych. Trafiają do nas pacjenci z dwóch największych szpitali w regionie radomskim, wymagający w trybie pilnym pomocy stomatologicznej. Część zabiegów jest wykonywana na bloku operacyjnym z udziałem anestezjologa, w znieczuleniu ogólnym – mówi kierownik poradni, dr Marzena Staniszewska-Kozioł. – Nowy sprzęt daje możliwość łatwego dostępu do pacjenta, przy dobrym oświetleniu – dodaje dr Barbara Bober-Rak, która najczęściej korzysta z nowego unitu. Podkreśla, że poradnia świadczy usługi zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Archiwum