23 maja 2009

Abp Henryk HOSER, SAC, Biskup Warszawsko-Praski, do Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Andrzeja WŁODARCZYKA

Z wdzięcznością przyjąłem do wiadomości decyzję podjętą przez XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, przyznający mi tytuł Honorowego Delegata.

Odpowiadając w moim życiu na Boże wezwania – by leczyć ciała i dusze – zawsze starałem się wypływające z nich zobowiązania podjąć i wypełniać najlepiej jak umiałem, na miarę sił, środków i najlepszej woli.
Ojciec Niebieski – jedyny Lekarz – szczodrą dłonią
i błogosławieństwem dopełniał tej „reszty”, która wymykała się kruchym ludzkim siłom.

Dziękując za życzenia świąteczne, wzajemnie życzę głębokiego pokoju serca, który niech będzie źródłem siły. Wiara w zwycięstwo dobra i nadzieja, że jego owoce nie przeminą niech każdego dnia promienieje mądrą i przewidującą miłością

Warszawa, 17 kwietnia 2009 roku

Archiwum