18 maja 2009

Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

Wojewódzki Szpital Zakaźny jest od lat modernizowany ze środków województwa mazowieckiego. Budynki w większości pochodzą z lat 20. poprzedniego wieku i choć wtedy były ultranowoczesne, dzisiaj wymagają zarówno odnowy budowlanej, jak i dostosowania do obowiązujących przepisów. Poza inwestycjami zakończonymi, takimi jak adaptacja i rozbudowa Przychodni HIV/AIDS z salami dydaktyczno-wykładowymi oraz modernizacją budynku kuchni czy apteki, prowadzone są kilkuletnie, wieloetapowe prace modernizacyjne w innych obiektach szpitalnych.
Obecnie placówka jest najnowocześniejszym szpitalem zakaźnym w Polsce i jednym z nowocześniejszych w Europie – mówił na konferencji w kwietniu br. dyrektor szpitala, dr hab. n. med. Andrzej Horban (na zdjęciu). Każda z sal chorych ma indywidualny system dekontaminacji, własny węzeł sanitarny, śluzę, nowe łóżka i szafki dla pacjentów, dostęp do tlenu i próżni przy każdym łóżku.

Poza modernizacją pawilonu I przekazano do użytku przychodnię przeciwgruźliczą przeniesioną z ul. Pasteura, przystosowując pomieszczenia starego laboratorium do niezbędnych wymogów funkcjonalnych nowoczesnej poradni specjalistycznej oraz wyposażając ją w niezbędny sprzęt i urządzenia.
eg

Archiwum