13 maja 2009

Oświadczenie Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej

W związku z artykułem „Idealny krem z ludzkiego tłuszczu” („Gazeta Wyborcza”, 6 marca 2009 r., wyd. Gdańsk) pióra red. Doroty Karaś, Komisja Etyki Lekarskiej ORL w Warszawie informuje, że autorka pracy dyplomowej nt. kosmetyków wyszczuplających z użyciem ludzkiego tłuszczu, p. Alina Żemojdzin nigdy nie spotkała się – jak wynika
z treści artykułu – z przedstawicielem Komisji, by porozmawiać o etycznych aspektach jej projektu dyplomowego.

Przewodniczący Komisji
Stanisław NIEMCZYK

Warszawa, dnia 23 marca 2009 roku

Archiwum