20 września 2009

Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej

W dniach 6-10 czerwca 2009 r. w Warszawie miało miejsce wydarzenie niezwykłej wagi dla alergologów – XXVIII Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI).

Honorowy patronat przyjął Prezydent RP Lech Kaczyński, a członkami Komitetu Honorowego byli: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, minister zdrowia Ewa Kopacz, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha, prezes NRL Konstanty Radziwiłł i nestorka polskiej alergologii prof. Sabina Chyrek-Borowska.
Środowisko polskich alergologów, szczególnie Polskie Towarzystwo Alergologiczne, przygotowywało się do tego wydarzenia od kilku lat. Wyłoniono 28-osobowy Lokalny Komitet Organizacyjny. Niezwykle sprawnie kierował nim prof. Marek Kowalski, który przyczynił się nie tylko do organizacyjnego, ale i naukowego sukcesu przedsięwzięcia. Polscy alergolodzy (również związani z wojskową służbą zdrowia) uczestniczyli w opracowaniu programu naukowego i dobrze wykorzystali kongres do popularyzacji swych dokonań.
Motto kongresu:,,Alergia i astma bez granic” podkreślało interdyscyplinarny charakter współczesnej alergologii. Obrady toczyły się w ponad 20 salach Pałacu Kultury i Nauki, a uczestniczyło w nich ponad 6 tys. osób ze wszystkich części świata. Aż 16 europejskich krajowych towarzystw alergologicznych zdecydowało się na ekspozycje prezentujące ich dorobek i zamierzenia na przyszłość. Przed wejściem do PKiN stanął olbrzymi namiot, który zagospodarowało blisko 100 wystawców – firm wydawniczych, wytwórców sprzętu medycznego i leków.
W ceremonii otwarcia wziął udział Prezydent RP. W trakcie 5 dni kongresowych odbyło się ponad 100 sympozjów tematycznych. Dotyczyły one wszystkich istotnych problemów współczesnej alergologii, interesujących zarówno lekarzy praktyków, jak i naukowców zajmujących się tematyką alergologii i immunologii klinicznej. Niewątpliwie wszyscy doceniali znaczenie problemu, jaki choroby alergiczne stanowią już dziś i stanowić będą w przyszłości, zwłaszcza że obecny zakres niedodiagnozowania wydaje się dość szeroki. Przedstawiano szacunki, że rzeczywista liczba chorych na astmę może w Polsce przekraczać 4 mln. Ponieważ problem dotyczy dzieci i ludzi młodych, aktywnych zawodowo, postulowano konieczność powszechnej edukacji w tym zakresie i wzrostu środków na walkę z chorobami alergicznymi (programy diagnostyczno-lecznicze). Zaprezentowano ok. 1600 naukowych doniesień ustnych i w formie plakatów, z których na wyróżnienie zasługiwało kilkanaście dotyczących różnych aspektów polskiego badania epidemiologicznego ECAP. Jednak trudno się oprzeć ogólnemu wrażeniu, że w zakresie diagnostyki, leczenia, kongres miał raczej przyczynkarski charakter. W krótkiej perspektywie nie zapowiada to istotnego przełomu w obecnej sytuacji chorych na astmę i choroby alergiczne. Widać wyraźnie, że alergologia, podobnie jak inne specjalności, jest obecnie na etapie małych, ale solidnych kroków, pozbawionych medialnych fajerwerków.
Za rok alergolodzy spotkają się w Londynie. Na powtórne spotkanie w Polsce przyjdzie nam poczekać co najmniej kilkanaście lat.

Jerzy Kruszewski


Prof. Jerzy Kruszewski

jest Konsultantem Krajowym
w Dziedzinie Alergologii

Archiwum