13 września 2009

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PRZEKSZTAŁCI 6 SPZOZ-ów W SPÓŁKI

Samorząd Województwa Mazowieckiego planuje restrukturyzację i przekształcenie sześciu mazowieckich SPZOZ-ów w spółki prawa handlowego, uznając to za szansę uratowania placówek i przejęcie obciążenia, jakim jest ich rosnące zadłużenie, przez organ założycielski.

Przekształcenie szpitali w spółki ze stuprocentowym udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego to zmiana formuły prawno-organizacyjnej, która ma pozwolić na sprawniejsze zarządzanie placówką, uregulowanie kwestii płacowych oraz efektywniejsze inwestowanie. Proces tworzenia nowych spółek ma trwać równolegle z procesem likwidacji ZOZ-ów. W tym czasie szpitale mają normalnie funkcjonować. Jak wynika z danych MZ, w całym kraju jest ok. 70 placówek działających w formie spółek samorządowych.
Na Mazowszu w pierwszej kolejności przekształcone zostaną w spółki prawa handlowego placówki:
– Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „Stocer” SP ZOZ – nowa spółka nosić będzie nazwę „Mazowieckie Centrum Rehabili-tacji ŤStocerť Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie”;
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach – nowa spółka nosić będzie nazwę „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach” Sp. z o.o.;
– Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu – nowe spółki nosić będą nazwę „Szpital Mazowiecki w Garwolinie” Sp. z o.o.
oraz „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Sp. z o.o.;
– Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie – nowa spółka nosić będzie nazwę „Mazowieckie Centrum Stomatologii” Sp. z o.o.;
– Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – nowa spółka nosić będzie nazwę „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Sp. z o.o.;
– Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie – nowa spółka nosić będzie nazwę „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie” Sp. z o.o.

eg

Archiwum