27 listopada 2009

Krzysztof Makuch uhonorowany odznaczeniem „Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie”

23 października 2009 r. odbyła się uroczystość dekorowania medalem Gloria Medicinae
i odznaczeniami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

POWYŻEJ: Krzysztof Makuch
uhonorowany został odznaczeniem:
„Zasłużonemu Polskie
Towarzystwo Lekarskie”

OBOK: Promesa członkostwa w PTL dla członków Studenckich Kół Naukowych Polskich Uniwersytetów Medycznych (członkowie OIL
w Warszawie).

„Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie”

Archiwum