28 grudnia 2009

Krajowe oferty pracy – na dzień 27 listopada 2009 r.

Biuro Po.rednictwa Pracy: tel./fax: 822-36-86; 822-18-84, wew. 4;
e-mail: praca68@oil.org.pl
przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy
Andrzej Morliński

Archiwum