6 grudnia 2009

Odznaczenia „LAUDABILIS”

W tym roku najwyższym Odznaczeniem Izby „LAUDABILIS” zostali uhonorowani:

Teresa Abgarowicz-Miłkowska – specjalista anatomii patologicznej, chorób wewnętrznych i reumatologii. Ukończyła AM w Warszawie w 1962 r. W latach 1962-1966 pracowała w Oddziale Internistycznym Szpitala Bielańskiego, od 1998 r. dyrektor ds. lecznictwa ZOZ W-wa Śródmieście. Od 1989 r. do chwili obecnej zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Katarzyna Bogucka – pediatra i pulmunolog. Ukończyła AM w Białymstoku w 1965 r. W latach 1993-2009 ordynator Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala w Radomiu, obecnie na emeryturze, ale nadal pracuje. W samorządzie lekarskim od początku jego utworzenia. Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej I i II kadencji.

Maciej Brodowski – specjalista w dziedzinie urazowo-ortopedycznej. Pracował w Szpitalu Śródmiejskim w Warszawie, a obecnie w Lux-Med. W samorządzie lekarskim od 1989 r. jako zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej do chwili obecnej.

Janusz Bugaj – lekarz dentysta, nauczyciel akademicki w Instytucie Stomatologii WUM. AM w Warszawie ukończył w 1978 r. Założyciel i wiceprezes Fundacji Promocji Zdrowia Jamy Ustnej. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy i członek ORL od 1989 r. W latach 2001-2005 wiceprzewodniczący ORL. W latach 1997-2001 członek Komisji Rewizyjnej NRL, a obecnie Komisji Stomatologicznej NRL.

Grażyna Cieślik – położnik ginekolog. Ukończyła AM w Warszawie w 1967 r. Pracowała jako ordynator Oddziału Ginekologicznego i kierownik Poradni Cytologicznej w Lipnie. W kadencji 2005-2009 sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Renata Dmowska – okulista. Ukończyła AM w Białymstoku w 1980 r. Pracuje w Niepublicznym ZOZ-ie w Siedlcach. Delegat na Okręgowe i Krajowe Zjazdy Lekarskie. W II i III kadencji wiceprzewodnicząca ORL.

Maria Gemborys – anestezjolog. Absolwentka AM w Lublinie w 1967 r. Przez 27 lat ordynator Oddziału Anestezjologii i OIOM w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Po przejściu na emeryturę nadal pracuje. Wspierała samorząd lekarski w okresie jego powstawania. Ściśle współpracuje z Delegaturą Radomską.

Danuta Krajewska – chirurg. Absolwentka AM w Warszawie w 1968 r. Od 41 lat pracuje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Założycielka Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii w 1994 r. Cieszy się dużym autorytetem zawodowym i etycznym w środowisku.

Marek Krawczyk – prof. dr n. med., specjalista w dziedzinie chirurgii transplantacyjnej i onkologicznej. Wykonał pierwszy udany przeszczep wątroby w Polsce. Członek PAN. W latach 2002-2008 dziekan I Wydziału Lekarskiego, a obecnie rektor WUM.

Maria Łyczywek-Zwierz – neurolog. Ukończyła AM w Szczecinie w 1966 r. Pracowała w wielu ośrodkach na Dolnym Śląsku, a od 1976 r. w Siedlcach. Działa w samorządzie terytorialnym i lekarskim. Delegat na Okręgowe i Krajowe Zjazdy Lekarskie, zastępca Okręgowego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członek ORL.

Krzysztof Makuch – ginekolog położnik. Ukończył AM w Warszawie w 1983 r. Pracuje w rejonowej przychodni na Bemowie w Warszawie. Autor i współautor publikacji z zakresu polityki zdrowotnej i prawa medycznego. Delegat na Okręgowe i Krajowe Zjazdy Lekarskie, w I kadencji skarbnik ORL, w II – przewodniczący ORL, W latach 2001-2005 sekretarz NRL.

Ładysław Nekanda-Trepka – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i medycyny sportowej. Absolwent AM w Warszawie w 1969 r. Pracował w Szpitalu Praskim. W latach 1970-1984 lekarz kadry olimpijskiej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Członek Komitetu Organizacyjnego OIL w Warszawie. Wybitny działacz ORL, m.in. członek jej prezydium, sekretarz, przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Od 1994 r. członek NRL, przewodniczący Komisji Organizacyjnej NRL i Krajowej Komisji Wyborczej.

Roman Olszewski – lekarz dentysta, specjalista stomatologii ogólnej i protetyki. Od 1987 r. kierownik Poradni Protetyki Stomatologicznej w NZOZ Medi-Dent. Działacz samorządu przez wiele lat, m.in. pracujący na rzecz Funduszu Samopomocy, przewodniczący jego rady w III-V kadencji. Delegat na Zjazdy Krajowe i Okręgowe II-V kadencji. Przewodniczący Komisji Stomatologicznej IV kadencji.

Mieczysław Szatanek – ginekolog położnik, AM w Warszawie ukończył w 1980 r. Pracował w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, w latach 2004-2007 był w nim zastępcą dyrektora. Żeglarz. W samorządzie lekarskim od 1993 r. Delegat na Okręgowe i Krajowe Zjazdy Lekarzy, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki ORL w latach 2001–2005. Ostatnio wiceprzewodniczący ORL. Za XXVIII Zjeździe OIL wybrany przewodniczącym ORL na lata 2009-2013.

Archiwum