22 grudnia 2009

Sesja Noblowska

Po raz dziewiętnasty I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizował sesję naukową poświęconą laureatom Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Spotkanie odbyło się 7 grudnia 2009 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie.

Tegoroczną nagrodę otrzymała trójka amerykańskich naukowców: Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider i Jack W. Szostak za odpowiedź na dwa pytania: W jaki sposób chromosomy mogą odtwarzać się bez uszczerbku w czasie podziału komórki i jak zabezpieczane są przed zniszczeniem?
Istotę odkryć naukowych nagrodzonych w tym roku przybliżyły dwa wykłady. Pierwszy – „Telomery i telomeraza – budowa, funkcja i znaczenie” wygłosiła prof. dr hab. Anna Jolanta Barańczyk-Kuźma, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii I Wydz. Lekarskiego. Drugi – „Terapia celowana – czy hamowanie telomerazy może być skuteczne w leczeniu nowotworów?” zaprezentował prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki, pełnomocnik dyrektora ds. nauki i przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Wyniki badań tegorocznych noblistów wyjaśniają w znacznym stopniu, dlaczego nasze prawidłowe komórki starzeją się i umierają, natomiast większość komórek nowotworowych dzieli się bez żadnych ograniczeń – zakończyła swą wypowiedź prof. Barańczak-Kuźma.

Spotkanie uświetnił Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Daniela Synowca oraz koncert Krystyny Jandy, która zaprezentowała spektakl „Piosenki z teatru”.

Uroczystość była jednym z końcowych akcentów obchodów Jubileuszu 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie.
mkr

Tegoroczna Sesja Noblowska odbyła się w Galerii Porczyńskich przy Placu Bankowym w Warszawie.
Spotkanie prowadził dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM prof. Mirosław Wielgoś

Archiwum