1 grudnia 2009

Władze nowej kadencji

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Komisji
Wyborczej XXVIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie
im. Profesora Jana Nielubowicza

z dnia 13 grudnia 2009 r.
o wynikach wyborów
przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie § 31 ust. 2 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i § 38 Regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/Z/2009 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2009 r.
w sprawie regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w związku z art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 1558, zm. z 1990 r. nr 20, poz 120; z 1996 r. nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 28, poz.152;
z 1998 r. nr 106, poz. 668; z 2001 r. nr 126, poz. 1383; z 2002 r. nr 240, poz. 2052; z 2002 r. nr 153 poz. 1271; z 2004 r. nr 92, poz. 885; z 2007 r. nr 176, poz.1238) ogłasza się co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Warszawie na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VI kadencji 2009-2013 został wybrany Mieczysław Szatanek.

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Komisji
Wyborczej XXVIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie
im. Profesora Jana Nielubowicza

z dnia 13 grudnia 2009 r.
o wynikach wyborów
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie § 31 ust. 2 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i § 38 Regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/Z/2009 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2009 r.
w sprawie regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w związku z art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 1558, zm. z 1990 r. nr 20, poz 120; z 1996 r. nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 28, poz.152;
z 1998 r. nr 106, poz. 668; z 2001 r. nr 126, poz. 1383; z 2002 r. nr 240, poz. 2052; z 2002 r. nr 153 poz. 1271; z 2004 r. nr 92, poz. 885; z 2007 r. nr 176, poz.1238) ogłasza się co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Warszawie na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na okres VI kadencji 2009-2013 został wybrany Czernicki Zbigniew.

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Komisji
Wyborczej XXVIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie
im. Profesora Jana Nielubowicza

z dnia 13 grudnia 2009 r.
o wynikach wyborów
członków
Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie § 31 ust. 2 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i § 38 Regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/Z/2009 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w związku z art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 1558, zm. z 1990 r. nr 20, poz 120; z 1996 r. nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 28, poz.152;
z 1998 r. nr 106, poz. 668; z 2001 r. nr 126, poz. 1383; z 2002 r. nr 240, poz. 2052;
z 2002 r. nr 153 poz. 1271; z 2004 r. nr 92, poz. 885; z 2007 r. nr 176, poz.1238) ogłasza się co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VI kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

1. Adamowicz Robert lekarz
2. Ancyparowicz Stanisław lekarz
3. Benke Grzegorz lekarz
4. Borkowski Wojciech lekarz
5. Bugaj Janusz lekarz dentysta
6. Burczyn Lidia lekarz
7. Cerański Włodzimierz lekarz
8. Chełstowski Waldemar lekarz
9. Czarkowski Marek lekarz
10. Dideńko Wiesław lekarz
11. Dmowska Renata lekarz
12. Durlik Marek lekarz
13. Dziubiński Krzysztof lekarz
14. Garlicki Janusz lekarz
15. Jędrzejowski Maciej lekarz
16. Jodłowski Jacek lekarz
17. Karpińska Katarzyna lekarz
18. Klimkowska-Misiak Marta
lekarz dentysta
19. Klukowski Mirosław lekarz
20. Kos Andrzej lekarz
21. Kotlicki Aleksander lekarz
22. Kwaśniewski Igor lekarz
23. Kwitkiewicz Grzegorz lekarz dentysta
24. Łyczywek-Zwierz Maria lekarz
25. Majkowski Ryszard lekarz dentysta
26. Makuch Krzysztof lekarz
27. Michalski Przemysław lekarz
28. Miękus-Pączek Ewa lekarz dentysta
29. Nekanda-Trepka Ładysław lekarz
30. Niemczyk Longin lekarz
31. Olszewski Roman lekarz dentysta
32. Osiadacz Małgorzata lekarz
33. Paluszkiewicz Rafał lekarz
34. Pawełczak Stanisław lekarz
35. Pieczyński Aleksander lekarz
36. Piwowarczyk Liliana lekarz dentysta
37. Radziwiłł Konstanty lekarz
38. Samolczyk-Wanyura Danuta
lekarz dentysta
39. Sawoni Andrzej lekarz
40. Schreyer Krzysztof lekarz
41. Sopliński Andrzej lekarz
42. Stańczak Ryszard lekarz
43. Stopiński Marek lekarz
44. Włodarczyk Andrzej lekarz
45. Wojtowicz Andrzej lekarz dentysta
46. Wróbel Julian lekarz.

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Komisji
Wyborczej XXVIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie
im. Profesora Jana Nielubowicza

z dnia 13 grudnia 2009 r.
o wynikach wyborów
członków
Okręgowego Sądu Lekarskiego
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie § 31 ust. 2 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i § 38 Regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/Z/2009 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w związku z art. 23 pkt 6 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 1558, zm. z 1990 r. nr 20, poz 120; z 1996 r. nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 28, poz.152; z 1998 r. nr 106, poz. 668; z 2001 r. nr 126, poz. 1383; z 2002 r. nr 240, poz. 2052; z 2002 r. nr 153 poz. 1271; z 2004 r. nr 92, poz. 885; z 2007 r. nr 176, poz.1238) ogłasza się co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego na okres VI kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

1. Bielecki Krzysztof lekarz
2. Bogucki Arkadiusz lekarz
3. Bołoz Witold lekarz
4. Borzym Stefan lekarz
5. Ciupak Arkadiusz lekarz
6. Danielska-Klimek Maria lekarz
7. Drotlef Bogusław lekarz
8. Flakowski Rafał lekarz dentysta
9. Hawryłkiewicz Iwona lekarz
10. Iwaszkiewicz Bohdan lekarz
11. Jasińska Maria lekarz
12. Jasiński Roman lekarz
13. Jaworski Stefan lekarz
14. Jędrzejewski Grzegorz lekarz
15. Kamecki Grzegorz lekarz dentysta
16. Karwacki Marek lekarz
17. Kazana Jadwiga lekarz dentysta
18. Kryszałowicz Bożena lekarz
19. Lenczewska-Kulikowska Helena
lekarz dentysta
20. Lesak Danuta lekarz dentysta
21. Łaniewski-Wołłk Przemysław lekarz
22. Olszewski Maciej lekarz
23. Otłowski Michał lekarz
24. Panek Grzegorz lekarz
25. Pastuszko Andrzej lekarz
26. Pniewski Jarosław lekarz
27. Rusiecka-Kuczałek Elżbieta lekarz
28. Rychłowska-Pruszyńska Magdalena lekarz
29. Skoczylas Agnieszka lekarz
30. Skubik Kazimierz lekarz
31. Słabik-Ledóchowska Aleksandra lekarz
32. Sobiech Piotr lekarz dentysta
33. Szaniawska-Bartnicka Agnieszka lekarz
34. Trojanowska Mirosława lekarz
35. Walc Maria lekarz
36. Werner Andrzej lekarz dentysta
37. Wójcicka-Urbańska Barbara lekarz
38. Wyględowska-Tucholska Aleksandra lekarz
39. Zajączkowski Bogdan lekarz

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Komisji
Wyborczej XXVIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie
im. Profesora Jana Nielubowicza

z dnia 13 grudnia 2009 r.
o wynikach wyborów
członków
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie § 31 ust. 2 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i § 38 Regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/Z/2009 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w związku z art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 1558, zm. z 1990 r. nr 20, poz 120; z 1996 r. nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 28, poz.152;
z 1998 r. nr 106, poz. 668; z 2001 r. nr 126, poz. 1383; z 2002 r. nr 240, poz. 2052;
z 2002 r. nr 153 poz. 1271; z 2004 r. nr 92, poz. 885; z 2007 r. nr 176, poz.1238) ogłasza się co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej na okres VI kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

1. Bieganowska Katarzyna lekarz
2. Chmielewski Przemysław lekarz
3. Dąbrowski Edward lekarz
4. Dziarczykowska-Kopeć Aleksandra lekarz
5. Galewski Adam lekarz
6. Greszata Lidia lekarz
7. Mańczak Rafał lekarz
8. Latoszek-Banasiak Elżbieta lekarz dentysta
9. Romańska Mariola lekarz dentysta
10. Wilmowska-Pietruszyńska Anna lekarz
11. Wiraszka Robert lekarz

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Komisji
Wyborczej XXVIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie
im. Profesora Jana Nielubowicza

z dnia 13 grudnia 2009 r.
o wynikach wyborów
zastępców
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie § 31 ust. 2 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i § 38 Regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/Z/2009 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w związku z art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 1558, zm. z 1990 r. nr 20, poz 120; z 1996 r. nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 28, poz.152;
z 1998 r. nr 106, poz. 668; z 2001 r. nr 126, poz. 1383; z 2002 r. nr 240, poz. 2052;
z 2002 r. nr 153 poz. 1271; z 2004 r. nr 92, poz. 885; z 2007 r. nr 176, poz.1238) ogłasza się co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na okres VI kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

1. Abgarowicz-Miłkowska Teresa lekarz
2. Barbachowska Janina lekarz
3. Bobek-Pstrucha Ewelina lekarz
4. Boj Jacek lekarz
5. Brodowski Maciej lekarz
6. Chodzińska Barbara lekarz
7. Ciechanowicz-Jasztal Danuta lekarz
8. Gołębiewska Hanna lekarz
9. Grudniak Mariusz lekarz
10. Hochman Andrzej lekarz dentysta
11. Hoffman Bożena lekarz dentysta
12. Jakubowski Krzysztof lekarz
13. Jarząbek Zbigniew lekarz
14. Klimowicz Aleksander lekarz
15. Korczyńska-Roguś Anna lekarz
16. Kozak Stanisław lekarz
17. Kozakiewicz Barbara lekarz
18. Krzywdziński Witold lekarz
19. Latek Grzegorz lekarz
20. Łojek Jarosław lekarz dentysta
21. Makowska Grażyna lekarz
22. Makowska Halina lekarz
23. Mirski Siemiomysł lekarz
24. Mroczkowski Edward lekarz
25. Nowak Maciej lekarz dentysta
26. Parzuchowska Ewa lekarz dentysta
27. Senderowska Izabela lekarz dentysta
28. Staniaszek Andrzej lekarz
29. Staniszewska-Kozioł Marzena
lekarz dentysta
30. Wernic Katarzyna lekarz
31. Winciunas Piotr lekarz
32. Zienkiewicz-Komorowska Ewa lekarz

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Komisji
Wyborczej XXVIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie
im. Profesora Jana Nielubowicza

z dnia 13 grudnia 2009 r.
o wynikach wyborów
członków
Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie § 31 ust. 2 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i § 38 Regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/Z/2009 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ogłasza się co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie członkami Okręgowej Komisji Wyborczej na okres VI kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
1. Gołębiewska Hanna lekarz
2. Kostrzewa Janusz lekarz
3. Kuchta Piotr lekarz dentysta
4. Nekanda-Trepka Ładysław lekarz
5. Targowski Michał lekarz

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Komisji
Wyborczej XXVIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie
im. Profesora Jana Nielubowicza

z dnia 13 grudnia 2009 r.
o wynikach wyborów
delegatów
na Krajowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie § 31 ust. 2 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i § 38 Regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/Z/2009 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2009 r.
w sprawie regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w związku z art. 23 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 1558, zm. z 1990 r. nr 20, poz 120; z 1996 r. nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 28, poz.152;
z 1998 r. nr 106, poz. 668; z 2001 r. nr 126, poz. 1383; z 2002 r. nr 240, poz. 2052; z 2002 r. nr 153 poz. 1271; z 2004 r. nr 92, poz. 885; z 2007 r. nr 176, poz. 1238) ogłasza się co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres VI kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

1. Adamowicz Robert lekarz
2. Ancyparowicz Stanisław lekarz
3. Baranowicz Barbara lekarz
4. Benke Grzegorz lekarz
5. Bielecki Krzysztof lekarz
6. Bobek-Pstrucha Ewelina lekarz
7. Borkowski Wojciech lekarz
8. Bugaj Janusz lekarz dentysta
9. Burczyn Lidia lekarz
10. Cerański Włodzimierz lekarz
11. Chełstowski Waldemar lekarz
12. Chruściel Tadeusz lekarz
13. Czarkowski Marek lekarz
14. Czernicki Zbigniew lekarz
15. Dmowska Renata lekarz
16. Durlik Marek lekarz
17. Dziubiński Krzysztof lekarz
18. Garlicki Janusz lekarz
19. Jędrzejowski Maciej lekarz
20. Karpińska Katarzyna lekarz
21. Kazana Jadwiga lekarz dentysta
22. Klimkowska-Misiak Marta
lekarz dentysta
23. Korczyński Piotr lekarz
24. Korta Teresa lekarz
25. Kos Andrzej lekarz
26. Kotlicki Aleksander lekarz
27. Krajewski Romuald lekarz
28. Kubiak Jacek lekarz
29. Kuskowska-Czajka Małgorzata lekarz
30. Kuszyński Robert lekarz
31. Kwaśniewski Igor lekarz
32. Lesak Danuta lekarz dentysta
33. Leśniak-Trześniewska Agnieszka
lekarz dentysta
34. Lewandowski Tomasz lekarz
35. Lipiec Monika lekarz
36. Łyczywek-Zwierz Maria lekarz
37. Madej Krzysztof lekarz
38. Majkowski Ryszard lekarz dentysta
39. Makuch Krzysztof lekarz
40. Mazurek Dorota lekarz
41. Miękus-Pączek Ewa lekarz dentysta
42. Miśkiewicz Mariusz lekarz
43. Morliński Andrzej lekarz
44. Nekanda-Trepka Ładysław lekarz
45. Niemczyk Longin lekarz
46. Niemczyk Stanisław lekarz
47. Nosarzewski Jerzy lekarz
48. Nowak Maciej lekarz dentysta
49. Olszewski Roman lekarz dentysta
50. Opuchlik Andrzej lekarz
51. Osiadacz Małgorzata lekarz
52. Paluszkiewicz Rafał lekarz
53. Piątkiewicz Jacek lekarz
54. Piwowarczyk Liliana lekarz dentysta
55. Popis-Witkowska Anna
lekarz dentysta
56. Popławska Lidia lekarz
57. Pszczołowski Konrad lekarz
58. Radziwiłł Konstanty lekarz
59. Roszkiewicz Waldemar lekarz dentysta
60. Rusiecka-Kuczałek Elżbieta lekarz
61. Samolczyk-Wanyura Danuta
lekarz dentysta
62. Sawoni Andrzej lekarz
63. Schreyer Krzysztof lekarz
64. Siemaszko Janusz lekarz
65. Skarżyński Henryk lekarz
66. Sobiech Piotr lekarz dentysta
67. Stańczak Ryszard lekarz
68. Szatanek Mieczysław lekarz
69. Wacławek Henryk lekarz
70. Wasiak Krzysztof lekarz
71. Wąsowicz-Cićkiewicz Hanna
lekarz dentysta
72. Wierzbicki Paweł lekarz
73. Wilmowska-Pietruszyńska Anna lekarz
74. Włodarczyk Andrzej lekarz
75. Wojda Emil lekarz
76. Wojtowicz Andrzej lekarz dentysta
77. Woźniak Elżbieta lekarz dentysta
78. Wróbel Julian lekarz
79. Żukowska Małgorzata lekarz

Przewodniczący Zjazdu
Krzysztof Makuch

Przewodniczący Komisji Wyborczej Zjazdu Janusz Stefan Kostrzewa

Archiwum