25 lutego 2010

Nowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został Maciej Hamankiewicz. Jest dr. n. medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych. Ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach w 1979 r., obecnie pracuje jako ordynator Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
W samorządzie lekarskim od 1993 r. Od trzeciej kadencji członek Naczelnej Rady Lekarskiej. W czwartej i piątej kadencji samorządu pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej, wcześniej – jej skarbnika.

Archiwum