27 lutego 2010

Szczepionka przeciwko pneumokokom

Od stycznia br. jest już w Polsce 13-walentna, skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom.

Wg szacunków WHO zakażenia pneumokokowe inwazyjne (sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteriemia, zapalenie płuc z bakteriemią) są najczęstszą przyczyną zgonów dzieci poniżej 5. roku życia. Ponadto pneumokoki są przyczyną zakażeń nieinwazyjnych u dzieci: zapalenia płuc i zapalenia ucha środkowego.
Bakterie atakują zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, zwłaszcza starsze, powyżej 65 r.ż. z obniżoną odpornością. Z badań epidemiologicznych prowadzonych w Warszawie wynika, że dzieci wychowywane w zbiorowościach, np. w domach dziecka, przedszkolach, mają obniżoną odporność. Zachorowalność w wyniku zakażeń wśród nich dochodzi do 60 proc., przy 30 proc.
u dzieci przebywających w domach. Szczepienie mogą być jedynym środkiem zapobiegawczym przy wzrastającej odporności bakterii na antybiotyki. mkr

Archiwum