23 lutego 2010

Szpitale przyjazne kombatantom

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ciechanowie został wyróżniony w konkursie „Szpitale przyjazne kombatantom”, organizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki we współpracy z marszałkiem województwa, prezydentem stolicy i dyrektorem Mazowieckiego Oddziału NFZ.
Certyfikat potwierdzający respektowanie praw kombatantów i osób represjonowanych do korzystania m.in. ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością, został przyznany także szpitalowi w Płocku.
Do konkursu, ogłoszonego w lutym 2009 r., zgłosiło się 21 placówek, w tym 4 warszawskie szpitale: Bródnowski, Praski, na Solcu oraz Międzyleski. Spośród nich najlepiej wypadł Szpital Praski, który był o krok od zwycięstwa.
Na Mazowszu ze specjalnych uprawnień może korzystać ok. 40 tys. osób w wieku powyżej 80 r.ż. Ale nie wszędzie ich prawa są respektowane. Stąd idea ogłoszenia takiego konkursu.

mkr

Archiwum