23 października 2010

Nowości wydawnicze

Anestezja geriatryczba
Laura Wołowicka, Iwona Trojanowska (red.)
ISBN 978-83-200-3813-2
Wydanie I, format 14,5 x 20,5 cm, 360 stron, 8 ilustracji, 43 tabele.

Liczebność populacji ludzi starszych w Polsce stale rośnie. Coraz większe są ich oczekiwania dotyczące komfortu zdrowotnego i długości życia. Wymagają oni specjalnych zasad postępowania anestetycznego, określanych jako anestezja geriatryczna. Właśnie te specyficzne problemy znieczuleń i opieki okołooperacyjnej ludzi w wieku podeszłym przedstawia pierwsza w Polsce tego typu publikacja. Została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół geriatrów, specjalistów nauk podstawowych i anestezjologów.
Książka jest napisana z myślą o anestezjologach, chirurgach, geriatrach, pielęgniarkach oddziałów zabiegowych, pooperacyjnych i intensywnej terapii oraz studentach nauk medycznych.

Archiwum