6 grudnia 2010

Nasza okładka

Życiorys dr. n. med. Jerzego Moskwy to przykład wspaniałej postawy człowieka, lekarza i Polaka-patrioty.
W okresie okupacji niemieckiej był żołnierzem Polski Podziemnej, m.in. brał udział – w stopniu kaprala podchorążego – w akcji „Burza”, w zgrupowaniu partyzanckim 72. Pułku Piechoty AK, wchodzącym w skład Korpusu „Jodła”. Za zasługi w czasie wojny został odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska i Krzyżem Armii Krajowej.
Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze jako student, od 1948 r., pracował na Oddziale Chirurgiczno-Ortopedycznym Szpitala Ubezpieczalni Społecznej na Solcu. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a także specjalizację z chirurgii ortopedycznej i medycyny sportowej. Był współtwórcą Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej na Barskiej – zastępcą ordynatora, a następnie – od 1965 r. – ordynatorem Oddziału Urazowo-Ortopedycznego.
Pełnił także funkcję konsultanta chirurgicznego w Centralnej Przychodni Sportowo-Lekarskiej. Przez ponad 50 lat działał w Polskim Towarzystwie Ortopedycznym i Traumatologicznym, przez 2 kadencje sprawując funkcje wiceprezesa i prezesa. Autor wielu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. W latach 1964-1965 stypendysta francuskiego MSZ w Instytucie Traumatologicznym w Paryżu. Promotor licznych specjalizacji w chirurgii ortopedycznej i medycynie sportowej.
Wielką pasją jego życia był sport i medycyna sportowa. Jerzy Moskwa przez trzydzieści lat był członkiem Prezydium Polskiego Związku Bokserskiego, a także wiceprzewodniczącym komisji lekarskiej Międzynarodowego Związku Bokserskiego (AIBA). Od 1952 r. członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, wielokrotnie w jego władzach. Jako chirurg polskiej ekipy olimpijskiej 6-krotnie uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich – od Rzymu po Moskwę.
W 1980 r. został członkiem Prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia. W stanie wojennym działał w Komitecie Prymasowskim Pomocy Internowanym. Odznaczony przez prezydenta RP m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dr Jerzy Moskwa był jednym z „ojców założycieli” reaktywowanego samorządu lekarskiego, wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich.
Powierzono mu godność pierwszego przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a następnie – w drugiej kadencji odrodzonego samorządu – wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Został wyróżniony przez Okręgowy Zjazd Lekarzy godnościami honorowego delegata i honorowego prezesa Izby Warszawskiej.
Po ustanowieniu przez Okręgową Radę Lekarską Odznaczenia „Laudabilis” (czyli „Godny uznania”) – otrzymał je z numerem pierwszym. Naczelna Izba Lekarska uhonorowała go, jako jednego z pierwszych, odznaczeniem „Meritus Pro Medicis” – przyznawanym lekarzom zasłużonym dla samorządu lekarskiego.

Andrzej Włodarczyk

Archiwum