7 lutego 2011

Z Mazowsza

Remont starego szpitala w Siedlcach
Obecnie trwają prace wewnątrz budynku: wyburzane są stare ściany i stropy. W odnowionym zabytkowym budynku zostanie ulokowany oddział psychiatryczny, poradnie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. Nowe jednostki przeprowadzą się do wyremontowanego budynku w pierwszym kwartale 2012 r.

pk

Szpitale marszałkowskie przekształcone w spółki
Od 1 stycznia br. dwa szpitale Samorządu
Województwa Mazowieckiego funkcjonują
jako spółki – Szpital Bródnowski w Warszawie
i Szpital Wojewódzki w Siedlcach.

W pierwszym kwartale br. zmiany czekają kolejne ośrodki: Centrum Stomatologii w Warszawie oraz Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Samorząd Województwa Mazowieckiego w ubiegłym roku rozpoczął proces przekształcenia 5 szpitali w 6 spółek. Jednak decyzje o tej transformacji zapadły już w lipcu 2009 r. Wówczas władze Mazowsza podjęły decyzję o przekształceniu: Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie, Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa STOCER w Konstancinie Jeziornie oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach.


Nowa stacja dializ
w Grójcu

Mieszkańcy powiatu nie będą musieli jeździć na dializy do Radomia, Warszawy czy Otwocka. Stacja znajduje się na terenie szpitala w Grójcu. NZOZ Centrum Dializ w Grójcu oprócz swojej zwykłej działalności chce też realizować akcje profilaktyczne i prozdrowotne na rzecz mieszkańców miasta i powiatu.

Wyróżnienie
dla mławskiego szpitala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie znalazł się w pierwszej dziesiątce
najlepszych przedsiębiorstw w rankingu
pod nazwą „Gazela Biznesu”.

Ranking ten dotyczy najszybciej rozwijających się firm w Polsce. Podstawą do ustalenia kolejności w tym zestawieniu był procentowy wzrost obrotów firm z różnych branż naszej gospodarki w ciągu roku. W ostatnim roku przyrost obrotów wyniósł 154,65 proc., co dało mławskiemu szpitalowi 7. miejsce w Polsce, a 3. w województwie mazowieckim.

„Medal Honoru”
28 stycznia 2011 roku w siedzibie ambasady Gruzji prof. Henryk Skarżyński odebrał z rąk Pierwszej Damy Gruzji Sandry Roelofs Saakaszwili oraz ambasadora Gruzji w Polsce Konstantina Kavtaradze „Medal Honoru”.
Prof. H. Skarżyński wraz z zespołem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu organizuje m.in. staże i szkolenia dla gruzińskich lekarzy z zakresu diagnostyki i leczenia wad słuchu oraz mowy. W ostatnich latach dzięki zaangażowaniu prof. Skarżyńskiego gruzińscy pacjenci zostali objęci w Polsce profesjonalną diagnostyką i leczeniem. Prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili odznaczył „Medalem Honoru” również dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie dr. n. med. Macieja Piróga oraz dr n. med. Lidię Ziółkowską z Oddziału Kardiologii za szczególną troskę i opiekę nad pacjentką z Gruzji. Medal przyznano za uratowanie życia13-letniej gruzińskiej dziewczynce. Trafiła ona do Polski z obozu dla uchodźców, w którym znalazła się po zbombardowaniu Gori w czasie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego w 2008 r. Podczas badania lekarskiego wykryto u niej szmery nad sercem, po czym trafiła do Kliniki Kardiologii CZD, gdzie zdiagnozowano wadę serca. Po zabiegu, który przeszła w polskim szpitalu, trafiła do rezydencji Ambasadora Gruzji w Polsce, gdzie nadal była otoczona troskliwą opieką dr Ziółkowskiej. Obecnie mieszka i uczy się w Tbilisi. „Medal Honoru” został ustanowiony w 1992 r. – jest nadawany osobom, które swoim aktywnym działaniem oraz szlachetnymi czynami wpłynęły na odrodzenie i rozwój Gruzji.

Medale im. dr. Tytusa
Chałubińskiego
dla zasłużonych
pracowników

Z okazji obchodów 90-lecia Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 14 stycznia 2011 r. w uznaniu zasług Kapituła Medalu im. dr. Tytusa Chałubińskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przyznała najwyższe odznaczenie zasłużonym, byłym
i obecnym pracownikom Kliniki. Medalem uhonorowano: prof. Teresę Goździk-Żołnierkiewicz, prof. Grzegorza Janczewskiego, prof. Antoniego Krzeskiego, prof. Andrzeja Kukwę, prof. Jana Kusia, prof. Wandę Mitkiewicz-Bochenek, prof. Bogusława Moszyńskiego, prof. Henryka Skarżyńskiego, prof. Edwarda Zawiszę, prof. nadzw. Stanisława Bienia, prof. nadzw. Krzysztofa Kochanka, prof. nadzw. Barbarę Maniecką-Aleksandrowicz, prof. nadzw. Ewę Osuch-Wójcikiewicz, prof. nadzw. Bolesława Samolińskiego, dr hab. Joannę Frubę, dr hab. Wandę Makowską,
dr. hab. Zbigniewa Sonnenberga, dr. med. Pawła Dobrzyńskiego. Medale wręczył podczas uroczystości rektor WUM prof. Marek Krawczyk.

Zmiany w Pruszkowie
Rada powiatu pruszkowskiego przyjęła uchwałę
o przekształceniu poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Zgodnie z uchwałą zmieni się struktura organizacyjna pruszkowskiej placówki. W przychodni rejonowej utworzona zostanie poradnia stomatologiczna, która działać będzie w oparciu o kontrakt z NFZ. Dodatkowa działalność szpitala pozwoli na wykorzystanie nieużywanych gabinetów i na zwiększenie efektywności ekonomicznej szpitala.

pk

Nowe oddziały na Woli
Szpital Wolski systematycznie się modernizuje. Pod koniec ubiegłego roku ukończono remont oddziałów: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii. Odnowione pomieszczenia pozbawione są barier architektonicznych, jedno- i dwuosobowe sale wyposażono w węzły sanitarne, nowe meble i aparaturę medyczną. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii otrzymał nowoczesny sprzęt do monitorowania funkcji życiowych.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 7,4 mln zł, z czego 5,6 mln pochodziło z dotacji m.st. Warszawy, a pozostała część z własnych środków placówki.
Remont był kolejnym etapem realizacji Programu Medycznego Szpitala Wolskiego w latach 2007-2011, którego celem jest poprawa warunków leczenia pacjentów oraz pracy personelu.

mkr

Nowa przychodnia przy Przyczółkowej
Lecznictwo otwarte na warszawskim Mokotowie wzbogaciło się o nowy obiekt. Przychodnia wybudowana w latach 2007-2011 przy ul. Przyczółkowej jest czternastą placówką Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w tej dzielnicy.
ZOZ obejmuje opieką medyczną 220 tys. mieszkańców Mokotowa i 20 tys. Wilanowa, a nowa przychodnia służyć będzie mieszkańcom Powsina i okolic w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistyki, w tym stomatologii, kardiologii, ginekologii, położnictwa, diagnostyki USG i rehabilitacji.
Budowa przychodni kosztowała ponad 3 mln zł, a wyposażenie ok. 670 tys.

Nóż Gamma w Polsce
W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim na Bródnie w Warszawie powstało Centrum Neuroradiochirurgii, w którym zainstalowano Gamma Knife Perfexion – urządzenie stosowane w radiochirurgii stereotaktycznej. W aparacie tym wykorzystuje się promieniowanie gamma do niszczenia guzów mózgu oraz leczenia innych patologii centralnego układu nerwowego. Metoda jest bezbolesna i nieinwazyjna.
Centrum kieruje prof. Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP.
Na świecie pracuje ok. 70 takich urządzeń, głownie w szpitalach USA i Japonii. W latach 1987-2006 za pomocą tej aparatury wykonano ok. 8 tys. zabiegów. Polscy pacjenci z guzami mózgu, zakwalifikowani do zastosowania metody bezinwazyjnej, korzystali dotąd z aparatury Gamma Knife w Pradze lub Brukseli.
Po uroczystości otwarcia Centrum Neuroradiochirurgii 17 listopada ub.r. zgromadzeni goście, w tym Anna Komorowska oraz wolontariusze współpracujący z Fundacją Urszuli Jaworskiej, wypuścili w niebo kolorowe balony na znak solidarności z chorymi na guzy mózgu.

Profilaktyka raka prostaty
Wchodzi w życie nowy program profilaktyczny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45. roku życia”. Liderem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a głównym realizatorem Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Program będzie skierowany szczególnie do grup osób wykonujących zawody, w których istnieje wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory układu moczowo-płciowego.
Praktyka wielu krajów oraz prowadzone już w Polsce programy profilaktyczne zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworów piersi i szyjki macicy u kobiet udowadniają, że takie działania są skuteczne, zmniejszają zachorowalność, a w wielu przypadkach pozwalają wykryć raka we wczesnym, wyleczalnym stadium.
W Polsce populacja mężczyzn w wieku 45 lat i powyżej wynosi 6,9 mln osób. W 2008 r. na nowotwory układu moczowo-płciowego zachorowało ponad 15 tys. mężczyzn (23 proc. nowych zachorowań).

Lepsze perspektywy
dla chorych
na szpiczaka mnogiego

Zastosowanie nowych metod terapeutycznych w leczeniu chorych na szpiczaka mnogiego sprawia, że nowotwór ten staje się chorobą przewlekłą.
– Szanse przeżycia pacjentów ze szpiczakiem mnogim zwiększyło przede wszystkim wprowadzenie nowych leków, kombinacji lekowych oraz przeszczepianie komórek krwiotwórczych – mówi prof. Wiktor. W. Jędrzejczak, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii. – Czas przeżycia pacjentów wydłużył się z 3 lat, po zastosowaniu pierwszego leku (w latach 50.), do 6-7 lat (obecnie). Ogromne znaczenie w terapii ma stopień zaawansowania choroby w momencie jej zdiagnozowania. Całkowite wyleczenie daje przeszczep allogeniczny komórek krwiotwórczych, ale wadą tej metody jest jej toksyczność oraz trudności ze znalezieniem dawcy.
– Obecnie celem leczenia staje się całkowite wyleczenie, a przynajmniej uzyskanie kontroli nad chorobą – dodaje prof. Anna Dmoszyńska, przewodnicząca Polskiej Grupy Szpiczakowej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
W styczniu br. Polska Grupa Szpiczakowa zorganizowała, po raz pierwszy w naszym kraju, konferencję naukową poświęconą zagadnieniom leczenia tego nowotworu. Wzięli w niej udział najwybitniejsi eksperci z całego świata.

Współpraca WUM
z Politechniką Warszawską

Rektorzy obu uczelni, prof. Marek Krawczyk i prof. Włodzimierz Kurnik, podpisali umowę o współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych.
Placówki chcą wspólnie rozwijać kształcenie na kierunkach związanych z naukami ścisłymi, technicznymi i medycznymi. Umowa zakłada wzajemne uznawanie zaliczeń dla studentów z przedmiotów indywidualnych i bloków tematycznych, współpracę w nauczaniu języków i organizacji zajęć sportowych.
W kwestii badań naukowych porozumienie jest usankcjonowaniem już istniejącej współpracy przy tworzeniu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – ośrodka biomedycznego i biotechnologicznego. Umowa obejmuje także m.in. wspólne działania przy prowadzeniu środowiskowych studiów doktoranckich, organizację konferencji i seminariów.

Test zdrowia Polaków
Przeciętny Polak uważa się za osobę zdrową, choć nie zawsze o swoje zdrowie dba, a jego dobre samopoczucie zwykle nie jest poparte rzetelną wiedzą o stanie swojego organizmu. Tak wynika z testu przeprowadzonego przez internetowy portal Onet.pl oraz Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM.
Test nie jest reprezentatywny, gdyż respondenci nie stanowili grupy losowej, ale poddała się mu duża liczba osób (ponad 120 tys.), dlatego wnioski zasługują na uwagę. Wynika z nich, że tylko 46 proc. uczestników testu ma prawidłową masę ciała, a 24 proc. pali papierosy. Znaczna część osób (44 proc.) ma rodzinną predyspozycję do chorób przewlekłych (w tym układu krążenia). Ale większości nie skłania to do badania ryzyka zachorowania -nie zna wartości swojego ciśnienia tętniczego (40 proc.) i stężenia cholesterolu i glukozy (75 proc.).
Średnia długość życia w naszym kraju wzrasta – mówi prof. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM.
– Z badań wynika, że zawdzięczamy to zmianie sposobu odżywiania. Ale nie należy poprzestawać na tym stwierdzeniu. Wnioski z testu wskazują, że nadal mamy niewystarczającą świadomość znaczenia profilaktyki.

mkr

Monitorowanie agresji
w ochronie zdrowia

System „Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia” (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni, umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych.
http://www.agresja-hipokrates.org

Odznaczenie
dla profesora
Tadeusza Tołłoczki

Decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego członek ubiegłych 2 kadencji ORL w Warszawie prof. Tadeusz Tołłoczko 20 grudnia 2010 r. odznaczony został „Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

eg

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej z 14 lutego 2011 r.
o wygaśnięciu mandatu
zastępcy okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej

Na podstawie art. 16, pkt 1, art. 24, pkt 8 z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i w związku z uchwałą nr 12 X KZL z 29 stycznia 2010 r. § 42, pkt 4 w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz uchwały nr 13 z 14 lutego 2011 r. Okręgowej Komisji Wyborczej, ogłasza się wygaśnięcie mandatu zastępcy rzecznika lekarza dentysty Macieja Nowaka.

***

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej z 14 lutego 2011 r.
o wygaśnięciu mandatu delegata
w rejonie wyborczym nr 176
Warszawa Stomatolodzy-praktyki prywatne (E)

Na podstawie art. 16, pkt 1, art. 24, pkt 8 ustawy
z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i w związku
z uchwałą nr 12 X KZL z 29 stycznia 2010 r. § 42, pkt 4
w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz uchwały nr 15 z 14 lutego 2011 r. Okręgowej Komisji Wyborczej, ogłasza się wygaśnięcie mandatu delegata na OZL lekarza dentysty Marcina Majkowskiego.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Michał Targowski

Archiwum