7 lutego 2011

ZOZ przy Szajnochy

Z Małgorzatą Zaława-Dąbrowską,
dyrektorem SPZZLO Warszawa-Żoliborz,
rozmawia Małgorzata Skarbek

Żoliborski ZOZ od kilku lat poprawia jakość świadczeń, zdobywa uznanie fachowców od zarządzania. Jak to robi?
Zarządzając nowoczesnym zakładem opieki zdrowotnej stawiam na trzy zasadnicze elementy wpływające na jakość świadczonych usług, a mianowicie na: przyjazną pacjentom infrastrukturę, nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz profesjonalną kadrę. Na bieżąco przeprowadzamy remonty i modernizacje obiektów oraz systematycznie dokonujemy zakupu sprzętu medycznego najnowszej generacji. W naszym zakładzie zatrudnionych jest ponad 650 osób, w tym około 200 lekarzy. Z roku na rok zwiększamy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, zdobywamy nowe kontrakty z NFZ. Wszystkie te działania zostały dostrzeżone przez niezależnych ekspertów i różnego rodzaju organizacje.

Czy liczba lekarzy, zwłaszcza pierwszego kontaktu, jest wystarczająca?
Jesteśmy jednym z największych ZOZ-ów w Polsce. W jego skład wchodzi 12 przychodni oraz ponad 100 poradni i pracowni. Mamy 150 tys. pacjentów zarejestrowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Spełniamy wymogi NFZ dotyczące liczby lekarzy, a ponieważ zapewniamy dobre warunki pracy, coraz więcej lekarzy jest zainteresowanych pracą w naszym zakładzie. Wielu naszych pacjentów przez wiele lat jest pod opieką medyczną tych samych lekarzy, co z pewnością sprzyja komfortowi leczenia.

Jak zdobywa Pani nowych lekarzy?
Dobry zakład opieki zdrowotnej nie może się obejść bez profesjonalnej kadry. Przede wszystkim zabiegam o lekarzy odpowiednio wykształconych, nastawionych na rozwój zawodowy, mających wiedzę psychologiczną na temat opieki nad pacjentem. Sama jestem lekarzem i rozumiem, jak wymagający jest to zawód. Zależy mi na tym, aby stworzyć lekarzom jak najlepsze warunki rozwoju i pracy. Dla lekarzy istotna jest też szansa rozwoju zawodowego, co zapewniamy współfinansując studia podyplomowe oraz organizując różnego rodzaju kursy i szkolenia. Równie ważnym czynnikiem jest wysokość wynagrodzenia zasadniczego – jesień 2009 r. przyniosła znaczącą podwyżkę podstawy pensji lekarskiej – płaca wzrosła o 800-1000 zł. Korzystne warunki pracy przyciągają do nas nowych lekarzy, którzy mogą tu realizować swoje cele.

Czy środki otrzymywane z NFZ wystarczają?
Jesteśmy samodzielni finansowo, nie obciążają nas żadne zobowiązania, ponieważ rozważnie gospodarujemy własnymi środkami. Pieniądze z NFZ są przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych i w niewielkim stopniu zaspokajają potrzeby tak dużego zakładu. Są one niewystarczające, zwłaszcza że wycena niektórych procedur jest niedoszacowana. Jednakże stale rozszerzamy zakres działalności, ponieważ priorytetem jest dla nas zaspokojenie potrzeb pacjentów, a nie dochodowość poszczególnych poradni.
W szczególności zależy nam na poradniach specjalistycznych, w których mamy doskonały zespół fachowców leczących dużą grupę pacjentów, w tym osoby chore przewlekle. Przykładem mogą być poradnie kardiologiczna i okulistyczna, zatrudniające świetnych lekarzy korzystających z najnowocześniejszego sprzętu, niedostępnego w innych placówkach ambulatoryjnych. Dodatkowo pozyskujemy środki finansowe wykonując świadczenia z zakresu medycyny pracy, podwykonawstwa badań diagnostycznych oraz z wynajmu wolnych powierzchni w naszych obiektach.

Mimo niekorzystnych warunków finansowych udało się Pani wygospodarować pieniądze na modernizację obiektów.
W ostatnim roku mieliśmy 6,8 mln dodatniego bilansu. Umożliwiło to nam rozpoczęcie budowy nowej przychodni w Łomiankach, w pobliżu naszej starszej placówki, również już remontowanej. Koszt całej inwestycji wyniesie 5,5 mln zł, z czego większość pokrywamy z własnych środków. Burmistrz gminy Łomianki wsparł nas 1 mln zł. Mamy nadzieję, że nie wycofa się z obietnicy drugiej części dotacji. Przychodnia w Łomiankach to nie jedyna nasza inwestycja. Dzięki środkom otrzymanym z Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy w 2009 r. wybudowaliśmy przychodnię przy ul. Sieciechowskiej, a w niej poradnie: POZ, reumatologiczną, neurologiczną oraz kardiologiczną. Natomiast w wyremontowanych pomieszczeniach w przychodni przy ul. Elbląskiej uruchomiliśmy ośrodek dziennej psychoterapii dla osób starszych – Centrum Opieki Geriatrycznej. Jest to szczególnie potrzebna usługa w starzejącym się społeczeństwie, w którym osoby w podeszłym wieku są często pozostawiane same sobie. W ośrodku działa poradnia geriatryczna oraz psychiatryczna. Nawiązałam współpracę z Uniwersytetem Warszawskim i w ramach funduszu Europejskiego Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” w powstałym „Klubie Seniora” zaczęliśmy zajęcia dla osób powyżej 60. r.ż. Obecnie dla tej grupy pacjentów otworzyliśmy również w przychodni przy ul. Elbląskiej kompleks rehabilitacyjny z działem fizjoterapii i dziennym oddziałem rehabilitacyjnym.

Archiwum