15 kwietnia 2011

Z Delegatury Radomskiej

Fachowość i postawa etyczna – to na ich podstawie kapituła przyznawanego przez ORL w Warszawie Medalu im. dr. Jerzego Moskwy nadaje to wyróżnienie.
Medal mogą otrzymać zarówno lekarze, jak i inne osoby zasłużone dla środowiska medycznego.

Doktor Jerzy Moskwa, współzałożyciel odrodzonego samorządu lekarskiego, zasłynął jako wieloletni opiekun narodowej kadry bokserskiej. – Miał niezwykły dar łagodzenia sporów i kierowania dyskusji na właściwe, merytoryczne tory. Dzięki temu jednał sobie poparcie i w wyborach do samorządu dystansował nawet bardziej utytułowanych kolegów – wspominał podczas tegorocznej uroczystości wręczenia medali im. dr. Moskwy prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysław Szatanek. Jerzy Moskwa był radomianinem, absolwentem liceum im. Tytusa Chałubińskiego. Życie zawodowe związał z Warszawą, ale zawsze interesował się rodzinnym miastem.
Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się lekarze: Halina Czuchnicka-Polkowska, Teresa Zawisza-Łapa, Wacław Sikora, Zenon Michalak oraz Mirosław Kasperski. Kapituła postanowiła uhonorować również osoby spoza środowiska lekarskiego. Wśród nagrodzonych jest Bożena Błaszczyk-Ziętek, germanistka z Zespołu Szkół Ekonomicznych. – Pani profesor prowadząc Klub Europejski potrafiła zachęcić młodych ludzi m.in. do dbania o nagrobki na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, w tym o grób doktora Tochtermana. Przygotowuje również książkę o doktorze – powiedział prezes Mieczysław Szatanek. Medal otrzymał również inny pedagog – Wacław Landkamera, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w podgrójeckiej Mogielnicy. – Pan profesor był w szkole wielkim autorytetem. Przygotowywał układy taneczne na kilkaset osób. Ceniliśmy bardzo jego podejście do pracy. Z gruntowną znajomością fizjologii dobierał każdemu z uczniów optymalną dla niego dyscyplinę – wspomina prezes Szatanek. Sam laureat medalu za swój największy sukces uznaje, że… podczas żadnej jego lekcji nie musiał interweniować lekarz. Kapituła postanowiła przyznać medal także Józefowi Wańkowi, dyrektorowi Radomskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
– Sukcesywnie będziemy się starali nagradzać więcej osób ze środowiska radomskiego, które bez wątpienia na to zasługują – zakończył prezes Szatanek.

Ewa Waluś

Archiwum