14 czerwca 2011

Patronaty 'Pulsu’

Kontrowersje wokół szczepień
Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia oraz Health Project Management zorganizowały debatę z cyklu „Kontrowersje w medycynie” na temat bezpieczeństwa szczepień, w której wzięli udział lekarze – eksperci z GIS i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz praktycy. „Puls” był patronem medialnym debaty.
Wokół bezpieczeństwa i skuteczności szczepień w ostatnich latach narosły liczne mity i nieporozumienia. Dzięki zastosowaniu szczepionek wiele chorób zakaźnych zostało wyeliminowanych lub w ogromnym stopniu zmniejszyła się zachorowalność na nie. Te pozytywne skutki są dziś niezauważane, pojawiają się natomiast, i często są nagłaśniane, informacje o przypadkach (zdecydowanie jednostkowych) ujemnych działań szczepionek. Wpływ na akceptację i bezpieczeństwo szczepień w społecznym odbiorze ma z pewnością fakt, że podaje się je osobom zdrowym, w tym niemowlętom i dzieciom. Eksperci twierdzą: stosowanie szczepionek nie jest wolne od ryzyka, ale są najskuteczniejsze ze wszystkich dostępnych obecnie interwencji medycznych. Tę opinię lekarze powinni przekazywać pacjentom, zwłaszcza rodzicom małych dzieci. Stosunkowo łatwo wykazać nieprawdziwość wszystkich narosłych wokół szczepień mitów.

Rynek farmaceutyczny 2011
W Centrum Prasowym Foksal odbyła się konferencja poświęcona zmianom w polityce lekowej, zagadnieniom przemysłu farmaceutycznego i rynku leków w Polsce, zorganizowana przez: Health Project Management, Związek Pracodawców RP, Związek Powiatów Polskich oraz STOMOZ.
Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, podpisana przez prezydenta 13 kwietnia br., podnosi rangę tej instytucji, gdyż staje się ona organem administracji rządowej, choć podlega nadal ministrowi zdrowia. Urząd zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z rejestracją leków. Zdaniem wiceprezesa Marcina Kołakowskiego skróci to znacznie czas obiegu dokumentów, a zatem i oczekiwania na decyzje o rejestracji leków. Tylko badania kliniczne oraz import docelowy pozostają w kompetencji ministerstwa.
Dużym problemem w obrocie lekami na całym świecie jest pojawianie się specyfików fałszywych. Największym zagrożeniem w tym względzie jest internetowy handel lekami.
W krajach rozwiniętych leki sfałszowane stanowią 1 proc. wszystkich produktów leczniczych w obrocie tradycyjnym, w rozwijających się – 10-30 proc., natomiast na nielegalnych witrynach internetowych – powyżej 50 proc.

Choroby zakaźne 2011
W Klubie Dziennikarza odbyła się konferencja nt. „Choroby zakaźne 2011”, zorganizowana przez Health Project Management. Wzięli w niej udział specjaliści zajmujący się tą dziedziną.
Wprawdzie choroby zakaźne stały się mniej groźne, zwłaszcza w krajach wysoko cywilizowanych, jednak pojawiają się nowe zagrożenia. Prof. Andrzej Zieliński, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, zaliczył do nich globalną komunikację i wymianę towarów, które bywają przyczyną szerzenia się chorób zakaźnych oraz szczególnie niebezpiecznych patogenów odpornych na antybiotyki. Pokłosie zimnej wojny to technologie, które mogą być wykorzystane do ataków bioterrorystycznych. Potencjalne zagrożenie stanowią też zmiany środowiska naturalnego, przede wszystkim klimatyczne. Globalna wymiana informacji ma także dobrą stronę, pozwala na szybkie przygotowanie środków prewencyjnych.
Polska stworzyła dobry system monitorowania przypadków zachorowań na choroby zakaźne. Rejestr przypadków zachorowań na gruźlicę liczy 50 lat i jest jednym z najstarszych w Europie. Programy wieloletnich szczepień obowiązkowych także przyniosły efekty, np. ostatnie zachorowanie na poliomyelitis wywołane dzikim wirusem zarejestrowano w kraju w 1984 r., a zachorowania na błonicę w ostatnich trzech dekadach są sporadyczne.

mkr

Dziesięć lat Fundacji Polpharmy

W Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach 19 kwietnia 2011 r. odbyła się uroczystość wręczenia grantów na realizację projektów badawczych oraz stypendiów doktoranckich finansowanych przez Naukową Fundację Polpharmy.
Konkurs projektów badawczych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych jest realizowany od 10 lat przez fundację (pierwsza nazwa: Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny), której założycielem i jedynym sponsorem są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
W dziewięciu edycjach konkursu przyznano granty 55 zespołom badawczym. 35 projektów już ukończono. W bieżącym roku granty otrzymali: dr hab. Piotr Rieske, prof. dr hab. Wojciech Młynarski, prof. dr Katarzyna Koziak oraz dr Anna Jurewicz. Prof. Katarzyna Koziak, pracująca w Zakładzie Biochemii Ogólnej i Żywności Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, otrzymała grant na badania nad „Identyfikacją związku chemicznego hamującego biologiczne efekty interleukiny 15 (IL-15) poprzez selektywne blokowanie receptora IL-15Ra”.
W 2006 r. powstał drugi program – stypendialny, przeznaczony dla młodych naukowców, doktorantów uczelni medycznych i CMKP. Dotychczas stypendia otrzymało 17 osób.
– Różnice w rozwoju cywilizacyjnym między Polską a najlepiej rozwiniętymi krajami Europy i świata możemy zniwelować tylko, inwestując w naukę i nowoczesne technologie – powiedział podczas uroczystości Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy.

mkr

Archiwum